Skoči na vsebino

SEE-ERA.NET PLUS

Ljubljana, 20. januar 2010

 

2 FAZA RAZPISA V OKVIRU PROJEKTA SEE-ERA.NET PLUS

 

V okviru SEE-ERA.NET PLUS iniciative je bil na spletni strani http://plus.see-era.net/pjc/index.html objavljen razpis za financiranje znanstveno-raziskovalne projektov. Rok za oddajo prijave je ponedeljek 15. marec 2010 do 16.00 ure po srednjeevopskem času. Za pravilno oddajo projekta je odgovoren koordinator projekta. Predlog projekta se odda preko spletne strani: povezava do ELEKTRONSKE ODDAJE RAZPISA: http://www.pt-it.de/ptoutline/seeeraplus/ .

 

V drugi fazi prijave projekta bo potrebno oddati nekoliko bolj razčlenjen finančni načrt projekta, kjer se upoštevajo tudi nacionalna pravila. V ta namen vam bomo v nadaljevanju podali koristne informacije, ki vam bodo služile kot vodilo pri prijavi in kot pomoč pri pravilni izpolnitvi obrazcev, katere morate pred uradno oddajo poslati na MVZT.

 

Kot vodja slovenskega dela projekta ste odgovorni, da izpolnite tri obrazce, ki se nahajajo v prilogi:

 

1) Letter of Commitment (Commitment_letter.doc),

2) Nacionalni finančni obrazec (2009_11_24_D_Category_MHEST.xls) in

3) SEE-ERA.NET Financial Plan (financial_plan.xls).

 

Obrazce morate vrniti najkasneje do srede 10. marca 2010 do 14 ure, po elektronski pošti na moj elektronski naslov (davor.kozmus(at)gov.si) ali na fizični naslov našega ministrstva:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

s pripisom: za SEE-ERA.NET Plus - Davor Kozmus

 

Da bo finančni načrt slovenskega dela uravnoteženo pripravljen, boste v prilogi našli tudi Navodila in napotke za sodelujoče v drugi fazi razpisa. Napotki vam lahko služijo kot pomoč pri razmeščanju stroškov iz nacionalnega obrazca v SEE-ERA.NET "financial_plan" obrazec

 

MVZT bo poslano dokumentacijo pregledalo in vas bo pred uradno oddajo predloga opozorilo na morebitne nepravilnosti in potrdilo vašo upravičenost za sodelovanje pri SEE-ERA.NET Plus razpisu.

 

 

PRILOGA

Pripravil: dr. Davor Kozmus

Kotnikova 38

Ljubljana
davor.kozmus(at)gov.si

tel. 01 478 4693