Skoči na vsebino

SEKTOR ZA EU ZADEVE S PODROČJA ZNANOSTI

Vodja sektorja za evropske zadeve s področja znanosti: Dagmar Szilagyi

 

Prioriteta sektorja za evropske zadeve s področja znanosti je sodelovanje z Evropsko Unijo. Da bi zagotovili enakopravno vključevanje Slovenije v širše razvojne in integracijske procese EU tudi na področju znanosti in tehnologije, se je ministrstvo v preteklosti aktivno vključilo v vse aktivnosti Evropske komisije in še posebej Generalnega diraktorata za raziskave in razvoj. Ministrstvo je aktivno sodelovalo pri oblikovanju Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in pripravljanju 6. Okvirnega programa (6. OP) raziskovalnih in razvojnih dejavnosti EU. Ministrstvo aktivno sodeluje pri pripravah za 7. okvirni program (7. OP) raziskovalnih in razvojnih dejavnosti.

 

Ministrstvo aktivno promovira in informira slovensko strokovno javnost o pogojih sodelovanja in razpisih, ki jih objavlja Evropska komisija. V ta namen je ministrstvo organiziralo doslej okoli 150 javnih predstavitev razpisov in seminarjev, ter delavnic o načinu in pogojih sodelovanja v okvirnih programih, vzpostavilo pa je tudi spletno stran za področje raziskav in razvoja (www.rtd.si) ter izdalo posebno tiskano publikacijo »6. okvirni program Evropske unije za raziskave in tehnološki razvoj«. Za pomoč tujim partnerjem pri iskanju sodelavcev pri projektih iz Slovenije je izdalo CD-ROM »Slovenia – Find your Business and RTD partner«, ki je bil eden prvih tovrstnih načinov predstavljanja znanstveno-raziskovalnih potencialov v Evropi. Ministrstvo se aktivno povezuje z ustreznimi evropskimi institucijami z namenom pospeševanja vključevanja slovenskih raziskovalcev, podjetij in drugih v evropske konzorcije, ki pripravljajo/izvajajo projekte. Njegovi sodelavci predstavljajo Slovenijo tudi v odborih Evropske komisije.  Sodelavci Službe za mednarodno sodelovanje že od 5. OP sodelujejo v projektih EU . Pri sooblikovanju skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) aktivno sodelujejo tudi preko naslednjih projektov ERA NET za koordinacijske aktivnosti  (povezovanje nacionalnih raziskovalnih programov v Evropi):

  • ERA-ARD
  • ERA-SPOT
  • ERA-STAR Regions
  • ERASysBio
  • HERA
  • HY-CO
  • MATERA
  • MNT
  • PathoGenoMics
  • SAFEFOODERA

Ministrstvo aktivno sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami (UNDP, EMBC, ICTP, ICS, ICGEB, CIESM, GBIF, IIR,…).