Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

1988

KIDRIČEVE NAGRADE ZA LETO 1988 so prejeli:

 

 

DOCENT DR. FRANC FORSTNERIČ za vrhunska dela  na  področju kompleksne analize

 

PROFESOR DR. BOŠTJAN ŽEKŠ in DOCENT DR. ADRIJAN LEVSTIK za izjemne dosežke pri raziskavah tekočih kristalov

 

PROFESOR DR. JANEZ LEVEC za vrhunski znanstveni dosežek s področja transportnih pojavov v poroznih medijih

 

PROFESOR DR. MIRO KOŠAK za življenjsko delo na področju kirurgije srca in ožilja

 

DR. JAROSLAV ŠAŠEL  za delo Inscriptiones latinae

 

AKADEMIK PROFESOR DR. STOJAN CIGOJ  za delo Komentar obligacijskih razmerij

 

 

 

NAGRADE SKLADA BORISA KIDRIČA ZA LETO 1988 so prejeli:

 

 

DR. NARCIS MRŠIĆ za raziskovalne prispevke k favni Slovenije in Jugoslavije

 

PROFESOR DR. GOJMIR LAHAJNAR za raziskave vode v strukturnih in bioloških materialih

 

DR. DRAGOLJUB MIHAILOVIĆ  za raziskave polprevodnikov in visokotemperaturnih superprevodnikov s sipanjem svetlobe

 

DOCENT DR. LEOPOLD ŠKERGET za raziskave s področja uporabe numeričnega postopka robnih elementov za problem pretakanja tekočin ter prenosov toplote v trdinah in tekočinah

 

PROFESOR DR. PETER FAJFAR in MAG. MATEJ FISCHINGER za raziskovalne dosežke na področju nelinearnega odziva armirano betonskih konstrukcij pri potresni obtežbi

 

DR. BOGDANA KURBUS  za vrhunske raziskovalne dosežke na področju razvoja silikatnih materialov

 

MAG. MARKO ŠEGA,  DOCENT DR. STANKO STRMČNIK,  PROFESOR DR. DRAGO MATKO,   MAG. BORUT ZUPANČIČ,   MAG. DJANI JURIČIĆ  in  MAG. MAJA ATANASIJEVIĆ  za raziskave na področju računalniško podprtega načrtovanja sistemov vodenja

 

PROFESOR DR. LOJZE TRONTELJ in PROFESOR DR. JANEZ TRONTELJ  za metodologijo načrtovanja integriranih vezij

 

MAG. DAVID B. VODUŠEK  za raziskovalno delo in prispevek k razvoju nevrourologije

 

PROFESORICA DR. IVANKA BRGLEZ in PROFESORICA DR. ZLATA STROPNIK za pomembne rezultate pri načrtovanju zatiranja in preprečevanja okužbe s Str.agalactiae pri govedu predvsem pa pri človeku

 

PROFESOR DR. ANDREJ HOČEVAR  in MAG. LUČKA KAJFEŽ-BOGATAJ  za originalne prispevke k dinamičnemu modeliranju produkcijske organske mase v odvisnosti od okolja v lokaciji in širšem prostoru

 

PROFESOR DR. JOŽE DRINOVEC,  ALJOŠA KANDUS, DR.,  RAFAEL PONIKVAR, DR.,  RADOSLAV KVEDER, DR.,  MAG. ANDREJ BREN,  MARKO MALOVRH, DR.,  JANEZ VARL, DR.,  MIHA BENEDIK, DR. in DANILO FLISER, DR.  za raziskovalne prispevke na področju učinkovitosti in kinetike pri različnih oblikah hemofiltracije

 

PROFESOR DR. JOŽE MLINARIČ  za delo Kostanjeviška opatija 1234 – 1786

 

PROFESOR DR. LJUBO BAVCON,  MAG. IVAN BELE,  DR. PETER KOBE in DOCENT DR. MARIJAN PAVČNIK  za delo Kazenskopravno varstvo države in njene družbene ureditve (politični delikti)

 

DR. SLAVOJ ŽIŽEK  za delo Jezik ideologija, Slovenci

 

PROFESOR DR. JOŽE PIRJEVEC  za delo Tito, Stalin in zahod

 

 

 

NAGRADO ZA  VRHUNSKI DOSEŽEK NA PODROČJU IZUMOV IN IZBOLJŠAV ZA LETO 1988 je prejel:

 

DR. IGOR LEVSTEK  za uvajanje merskih metod jedrske magnetne resonance pri selekciji oljaric in na številna druga področja, ter za sistem za vspodbujanja inovacij na Institutu Jožef Stefan, ki je dal v zadnjih 15 letih več kot 250 izumov in prav toliko izboljšav

 

 

 

NAGRADE ZA IZUME IN IZBOLJŠAVE ZA LETO 1988 so prejeli:

 

DR. MIHAELA ČERNE za delo Novi kultivarji in tehnologija vzgoje vrtnin za predelavo

 

ALENKA KANDUŠER,DIPL.ING.  za postopek za formiranje elektrod na tankih kristalnih rezinah z velikimi elektromehanskimi in elektrotermalnimi koeficienti

 

DANE PETERC, ING.  za razvoj opreme za elektrofiziološke raziskave na poskusni živali ter razvoj opreme za elektrofiziološke raziskave in zdravljenje pri človeku

 

JOŽE POGAČAR, DIPL.ING.  in  IGOR OREL, DIPL.ING.  za elektronsko napravo za rafinerijo olja – ENRO

 

VLADIMIR KOSI, DIPL.ING. in VERA BANFI  za tehnično izboljšavo postopka za izdelavo preparatov za žičarne

 

ZDENKO MILAVEC, DIPL.ING.,  MARKO DOLANC, DIPL.ING.  in HERMAN KRALJ  za tlačilko za infuzijo – Infuzon

 

TOMAŽ SKAPIN, DIPL.ING.,  DR. ANDREJ ŠMALC in DOCENT DR. ANDREJ STERGARŠEK  za postopek proizvodnje nikljevega (II) fluorida tetrahidrata

 

BOJAN CESTNIK, DIPL.ING., MAG. IGOR KONONENKO in PROFESOR DR. IVAN BRATKO  za sistem avtomatskega učenja odločitvenih pravil ASISTENT 86

 

DR. MARIN BEROVIĆ, JOŽE VELKAVRH, DIPL.ING., PROFESOR SREČKO OMAN in MARKO DRAŠLER, ING.  za proizvodnjo laboratorijskih in pilotnih bioreaktorjev

 

AVGUŠTIN BLAŽIČ, ALEŠ JUHART, ANDREJ PETERNELJ  in MARIJAN POTOČNIK  za miniaturni Joule-Thompsonov utekočinjevalnik plina z reguliranim pretokom plina za doseganje temperatur okrog 77 K

 

VINKO REBEC, MARJAN BLENKUŠ, DIPL.ING., BRANKO KOS, IGOR PODBREŽNIK, DIPL.ING. in ALOJZ VIRANT  za razvoj in izdelavo ultrazvočne čistilna naprave UZČ-41 s tehnologijo čiščenja vred

 

JANEZ PELC, DIPL.ING., TASO LAZOVSKI, JANEZ OVEN, BRANKO PETRIČ, DIPL.ING. in ČRTOMIR VODUŠEK, DIPL.ING.  za razvoj konstrukcije in izdelave avtomatske naprave za visokofrekvenčno industrijsko termično obdelavo (kaljenje) osi satelitov diferenciala Citroën ter vsestransko kontrolo postopka in kakovosti vzdolž celotne transportne poti obdelovanca

 

FRANC DACAR, DIL.MAT., PETER REINHARDT, DIPL.ING., ALBERT KOLAR, ING., BORIS TEŽAK, DIPL.ING. in DR. MARJAN ŠPEGEL  za grafični procesor GRAF – 100

 

ANDREJ ELERŠEK, DIPL.ING.,   MAG. JURIJ ŠOBA,   EDO KLADNIK, MAG,   ZMAGO STADLER  in  DR. MATJAŽ ŽAUCER  za toplotno izolacijski material

 

DUŠAN KUNSTERL, DIPL.ING., DR. MARKO VALIČ, ROMAN DEBELJAK, DIPL.ING., DANIJEL ŠLEBINGER, DIPL.ING. in MILAN KRSMANOVIĆ  za laserski sistem za trodimenzionalno obdelavo

 

JOŽE PISLAK, ING., MARKO JERUC, BRANE KAMŠEK, JANJA CARLI in PETER ZADEL  za enokanalno radio-relejno napravo RRS-7/RRU-1/

 

RADOVAN TAVZES, DIPL.ING.,   MAG. MONIKA JENKO,   LIDIJA KOLER, DIPL.ING.,   DRAGO RAILIĆ, DIPL.ING.,   BRANE MIKLAVŽ in JOŽE ZUPANČIČ  za razvoj in proizvodnjo družine profesionalnih subminiaturnih hermetičnih relejev

 

JOŽE MARUŠIČ, DIPL.ING.,  IZTOK HUDOKLIN, DIPL.ING.,  MITJA PERNUŠ, DIPL.ING.,  FRANC VOGRIN, DIPL.ING.,  RUDOLF ČURIČ in JURIJ JURŠIČ  za družino numeričnih kazalnikov pozicije NP 200/300

 

PROFESOR DR. JANEZ PEKLENIK, MIRKO KLANJŠČEK, DIPL.ING., IVAN VENGUST, DIPL.ING., ANDREJ KONJAJEV, DIPL.ING., MAG. ERNEST ZEBEC in BORUT AHAČIČ, DIPL.ING.  za sistem za vstavljanje elektronskih komponent z računalniškim krmiljenjem (NC vstavljalnik)

 

MILOJKA MOHAR, DIPL.ING., LJUBA KREMŽAR, DIPL.ING., ZDENKA JERALA-ŠTRUKELJ, DIPL.FARM., ANGELA VENE-MOŽINA, DIPL.ING., MAG. JANJA URBANČIČ-SMERKOLJ, MAG. POLONA CVELBAR, PROFESOR DR. ZDRAVKO KOPITAR, MAG. MIRJAN ŽORŽ, MAG. ANDREJ LENARDIČ, BOJAN KOFLER, DIPL.FARM., FRIDA LAH-GROS, VIDA NIKOLIČ, MIHAELA MAVEC in MARIJA LAMPRET  za tablete s podaljšanim delovanjem na osnovi hidroksipropil metilceluloze z veliko molsko maso  in postopek za njegovo pripravo