Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PUBLIKACIJE, PROJEKTI S PODROČJA RAZISKOVANJA SPOLOV

  • ŠRIBAR, Renata, VENDRAMIN, Valerija: Raziskovanje skozi feministično etiko, Monitor ISH (2012), XIV/1, objavljeni prispevek je bil napisan na osnovi prispevka na 2. posvetu Komisije za ženske v znanosti "Neenakost v znanosti: spolni, etični in državljanski vidiki" (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 7.3.2012), ki sta ga avtorici predstavili pod naslovom "Žeske kot moralni subjekt in objekt znanosti".
  • REMŠKAR, Maja, KLANJŠEK GUNDE, Marta, ŽELEZNIK, Nadja, IGLIČ KRALJ, Veronika, JANZEKOVIČ, Helena, GOMBOC, Andreja: Women in Physics in Slovenia, slovenski prispevek za zbornik 4. svetovne konference fizičark
  • Genis Lab - Cilj projekta je izvajanje strukturnih sprememb v skupini izbranih znanstvenih organizacij in univerz iz Evrope (Italija, Nemčija, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska) z namenom premostiti dejavnike, ki omejujejo udeležbo žensk v znanosti. Predlog sodelujočih partnerjev v projektu je ustvariti sinergijo med znanstvenimi in tehničnimi partnerji s spodbujanjem skupnih ukrepov in izmenjavo najboljših praks, da bi prešli diskriminacijo zaradi spola z namenom doseči integracijo načela enakosti spolov v znanosti.
  • Mirovni inštitut - inštitut za sodobne družbene in politične študije je neprofitni raziskovalni zavod, ki razvija interdisciplinarno raziskovalno delo, ki ima za cilj tudi aktivno poseganje  v družbeno dogajanje. Tako se loteva tudi raziskovalnega in aktivističnega dela ter oblikovanja politik na področju spola, kjer se ukvarja z integracijo načela enakosti spolov, s položajem žensk, s trgovanjem z ljudmi in prostitucijo, s politiko spolov in enakih možnosti, z neplačanim delom, s študijami GLBT in moškimi študijami.
  • IRIS je mednarodni evropski projekt (7. OP), kjer preučujemo problematiko premajhnega zanimanja mladih za naravoslovje in tehniko (NiT) s katero se soočajo vse evropske države in regije. Poleg tega, da raziskujemo različne vzroke, ki vplivajo na večje zanimanje mladih za študij NiT, pa nas še posebej zanima problematika (ne)uravnotežene zastopanost po spolu in na splošno slabo zanimanje deklet za študij in znanstveno kariero na področju NiT.
   Trajanje projekta: od 1.5.2009 do 30.4.2012.
  • Gender Debate in the European Research Area (GENDERA) je projekt 7.O.P. katerega namen je spodbujati uravnoteženost zastopanosti spolov v znanosti in raziskovanju ter ustvarjati okolje, ki bo integriralo dimenzijo enakosti spolov v znanstveno politiko širom po Evropi. V okviru projekta smo ustanovili Delovno skupino za Slovenijo, ki bo identificirale ključne postavke in predlagala strategijo za spodbujanje izvajanja politike enakosti spolov v Sloveniji.
  • JOGAN, Maca. Career opportunities for women scientists and visible and invisible sexism in Slovene society. High. educ. Eur., 1992, vol. 17, no. 2, str. 107-123 (COBISS.SI -ID 22039645), V članku so predstavljeni tudi rezultati raziskave položaja 42 rednih profesoric na Univerzi v Ljubljani.
  • Researcher – Raziskovalec: Women in science (ur. Tamara Lah). March 1997, vol.27, no. 1-2. Ta številka Raziskovalca je v angleščini in vsebuje prispevke različnih avtoric, npr.: Woman's mind – limited mind (Z. Klemen-Krek); We are wasting our assets by neglecting half of our talents (A. Kornhauser); The system is the same for men and women (J. Fischer); Why is the number of women in science so low in Slovenia? (A. Krajnc); Why are there not more women in science? Perhaps we should ask: why are there any at all? (M. Ule); A woman in science (M. Novak); …Doctor of science and sociologist (M. Milharčič-Hladnik); Eleven Thesis on Women in Science (L. Andolšek-Jeras); A mother and a scientist (M. Remškar); Women in academy and hidden discrimination - the case of Slovenia (M. Jogan).
  • JOGAN, Maca. Položaj znanstvenic v Sloveniji : Univerza - docentke in asistentke : poročilo raziskovalne naloge. Ljubljana: Univ. Ljubljana, Fak. za družbene vede, 1997. 64, 10 str., graf. prikazi. (COBISS.SI-ID 17209693) V tem poročilu so rezultati raziskave (ki jo je financiral Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO) opravljene (1996) na vzorcu 41 docentk in 71 asistentk iz Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru.
  • JOGAN, Maca. Seksizem v vsakdanjem življenju, (Zbirka Znanstvena knjižnica, 46). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001. VI, 276 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-235-066-3. (COBISS.SI-ID 113751296) Eno poglavje (81-121) je posvečeno seksizmu v izobraževanju in znanosti.

   

  Projekti, katere je financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo (do leta 2000) oz. Urad za znanost pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (od 2001 do 2004) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (od leta 2005 naprej).

   

  Programi, katere je financiralo Ministrstvo za znanost in tehnologijo (do leta 2000) oz. Urad za znanost pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport (od leta 2000 do leta 2004) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (od leta 2005 naprej).