Skoči na vsebino

DEJAVNOSTI KOMISIJE

Konference, delavnice in posveti:


 

Mehanizmi izkoriščanja in diskriminacije v znanosti - 7. posvet Komisije za ženske v znanosti pri MIZŠ - poudarki, sklepi in pobude


Dopis Svetu za znanost in tehnologijo RS

 

Angleška priredba MONOGRAFIJE "Ženske v znanosti, ženske za znanost" z naslovom "Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms", 2015

 

Znanost, etika, odgovornost: Singapurska izjava in prispevek k drugačnim znanstvenim razmerjev v Sloveniji

 

Singapurska izjava o raziskovalni integriteti

 

MONOGRAFIJA "Ženske v znanosti, ženske za znanost"

MANIFEST Komisije za ženske v znanosti s prilogo Kaj konkretno in kratkoročno predlagamo?

 

Analiza podatkov o plačah zaposlenih v javnih raziskovalnih zavodih za obdobje od 2001 do 2009(pdf)

V analizi so podrobno prikazani in analizirani zbrani podatki o bruto plačah zaposlenih v javih raziskovalnih zavodih za obdobje od 2001 do 2009 in sicer po spolu, izobrazbi in raziskovalnih nazivih. Poleg bruto plače so zbrani podatki o funkcijskih dodatkih in o stimulaciji. Pri primerjavi podatkov je ugotovljeno, da obstajajo ralike pri zaposlenih v javnih raziskovalnih zavodih pri prejetih plačah po spolu, saj so v povprečju ženske plače nižje od moških pri doseženi enaki izobrazbi. Še bolj očitne so razlike med spoloma pri enakem raziskovalem nazivu.

 

Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji - sumarno poročilo po spolu (pdf)

Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika (doc)

 


 

 

Zapisniki sej Komisije

 

9. seja; 15. junij 2015 (.pdf)

8. seja; 30. marec 2015 (.pdf)

7. seja; 16. februar 2015 (.pdf)

6. seja; 26. januar 2015 (.doc)

5. seja; 05. december 2014 (.doc)

3. in 4. seja; 12. maj 2014 in 16. junij 2014 (.doc)

2. seja; 24. marec 2014 (.doc)

1. seja; 17. februar 2014 (.doc)