Skoči na vsebino

DEJAVNOSTI KOMISIJE

Konference, delavnice in posveti:


 

Opažanja in priporočila udeležencev panela z naslovom “Kako je biti tuja znanstvenica ali znanstvenik v Sloveniji?«

 

Mehanizmi izkoriščanja in diskriminacije v znanosti - 7. posvet Komisije za ženske v znanosti pri MIZŠ - poudarki, sklepi in pobude

 

Dopis Svetu za znanost in tehnologijo RS

 

Angleška priredba MONOGRAFIJE "Ženske v znanosti, ženske za znanost" z naslovom "Gendering Science: Slovenian Surveys and Studies in the EU Paradigms", 2015

 

Znanost, etika, odgovornost: Singapurska izjava in prispevek k drugačnim znanstvenim razmerjev v Sloveniji

 

Singapurska izjava o raziskovalni integriteti

 

MONOGRAFIJA "Ženske v znanosti, ženske za znanost"
 

MANIFEST Komisije za ženske v znanosti s prilogo Kaj konkretno in kratkoročno predlagamo?

 

Analiza podatkov o plačah zaposlenih v javnih raziskovalnih zavodih za obdobje od 2001 do 2009(pdf)

V analizi so podrobno prikazani in analizirani zbrani podatki o bruto plačah zaposlenih v javih raziskovalnih zavodih za obdobje od 2001 do 2009 in sicer po spolu, izobrazbi in raziskovalnih nazivih. Poleg bruto plače so zbrani podatki o funkcijskih dodatkih in o stimulaciji. Pri primerjavi podatkov je ugotovljeno, da obstajajo ralike pri zaposlenih v javnih raziskovalnih zavodih pri prejetih plačah po spolu, saj so v povprečju ženske plače nižje od moških pri doseženi enaki izobrazbi. Še bolj očitne so razlike med spoloma pri enakem raziskovalem nazivu.

 

Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji - sumarno poročilo po spolu (pdf)

Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika (doc)

 


 

 

Zapisniki sej Komisije

 

2. seja; 3. oktober 2018 (.pdf)

3. seja: 12. november 2018 (.pdf)