Skoči na vsebino

DEJAVNOST

 

Sektor za znanost:

 • pripravlja zakonske in podzakonske predpise na področju raziskovalne dejavnosti,
 • vzpostavlja in izgrajuje sistem za celovito analiziranje in spremljanje stanja ter razvoja raziskovalne dejavnost,
 • razvija nove instrumente za izvajanje ciljev raziskovalne politike,
 • sodeluje z Evropsko Unijo, da se zagotovi enakopravno vključevanje Slovenije v širše razvojne in integracijske procese EU,
 • sodeluje v skupnih evropskih inciativah in projektih
 • načrtuje potrebni obseg finančnih sredstev za financiranje raziskovalne dejavnosti preko Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS),
 • izvaja nadzor nad zakonitostjo dela in namensko porabo sredstev ARRS,
 • podeljuje status društva v javnem interesu društvom, ki na področju raziskovalne dejavnosti delujejo v javnem interesu.

Ostale dejavnosti na področju znanosti:

 • Zoisove nagrade in priznanja, priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja
 • Priznanje Ambasador znanosti Republike Slovenije (do vključno 2005)
 • Ženske v znanosti
 • Noč raziskovalcev