Skoči na vsebino

INFORMATIVNI DAN OBZORJE 2020

 

 

 

INFORMATIVNI DAN OBZORJE 2020 - MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana - 7. november 2018

 

Cilj informativnega dne je predstaviti poglavitne vsebinske poudarke Obzorja 2020 v zadnjih dveh letih izvajanja programa. Predstavljeni bodo izsledki dosedanjega sodelovanja, priporočila ter priložnosti, ki jih imajo slovenski raziskovalci v prihodnjih letih. V razpravi bodo predstavljeni različni instrumenti Obzorja 2020, njihova specifična uporabnost in predviden razvoj do konca Obzorja 2020 in čez. Ker je v javni razpravi tudi že naslednji okvirni program – Obzorje Evropa, bomo nekaj pozornosti namenili tudi pričakovanjem v novem okvirnem programu. Posebej pa se bomo posvetili temi, kako izboljšati kakovost in konkurenčnost slovenskih predlogov projektov, da bomo lahko zvišali stopnjo njihove uspešnosti. Predstavili bomo nekaj dobrih praks, pozvali k sodelovanju bolj in manj izkušenih prijaviteljev ter analizirali ključne probleme, ki jih skupaj z raziskovalci opažamo.

 

PREDVIDENI PROGRAM (09.00 - 14.30):   

 

Uvodni nagovori:

- dr. Jernej Pikalo, minister MIZŠ

- Signe Ratso, namestnica generalnega direktorja DG RTD

- dr. Zoran Stančič, vodja predstavništva Evropske Komisije v Sloveniji

 

Kje smo v Obzorju 2020?

- mag. Peter Volasko, nacionalni koordinator mreže Obzorje 2020

- dr. Andreja Umek Venturini, MIZŠ

 

Primeri dobrih praks udleežencev Obzorja 2020:

- mag. Maša Repež Gril, ELES

- dr. Daniel Vladušič, XLAB

- dr. Jaka Tušek, UL - ERC StG

- dr. Jerneje Penca, EMUNI

 

Vodena razprava o Obzorje Evropa

- mag. Peter Volasko, nacionalni kooridnator mreže Obzorje 2020

- Signe Ratso, namestnica generalnega direktorja DG RTD

- dr. Jana Kolar, skupina visokih predstavnikov inovatorjev za Evropski inovacijski svet (EIC), izvršna direktorica CERIC-ERIC

 

Razširjanje in izkoriščanje rezultatov: spoznanja iz O2020, ki utirajo pot k Obzorju Evropa

- Kirsi Haavisto, Vodja enote "Informacije in podatki H2020", DG RTD

 


DRUGE INFORMACIJE:  

  • Informativni dan bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku (brez prevajanja).
  • Po zaključku informativnega dne se bo back-to-back izvedla  delavnica MSCA RISE. Namen delavnice je predstaviti ukrep MSCA RISE, ki je namenjen izmenjavi kratkoročne mobilnosti (1-12 mesecev) raziskovalnega in inovacijskega osebja.
  • Prijava na OBA dogodka je možna tu, od ponedeljka, 15. oktobra dalje.

 

PROGRAM v .pdf

 

PREZENTACIJE:

Uvodni nagovori

Kje smo v Obzorju 2020?

Primeri dobrih praks udleežencev Obzorja 2020

Razširjanje in izkoriščanje rezultatov: spoznanja iz O2020, ki utirajo pot k Obzorju Evropa

Delavnica MSCE RISE