Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MESEC ZNANOSTI 2018

 

 

 

 

 

 

POROČILO MESEC ZNANOSTI 2018 (.pdf)

 

 

 

 

 

Tudi v letu 2018 bomo pripravili niz dogodkov namenjenih prepoznavnosti znanosti in s tem opozarjali na njen edinstven pomen v družbi ter prikazali, da znanosti ne gre obravnavati kot strošek, temveč kot investicijo, v mlade, v napredek in tudi v družbo samo.

 

V letu 2018 bomo predvidom izvedli naslednje dogodke:

 

 

 

 

 

 

Ustvarjalna obzorja: 4. oktober 2018 (Osmo/za, Ljubljana)

 

Opis: Povezali bomo ustvarjalce in raziskovalce, ki jih zanima sodelovanje na področjih kulture, humanistike in družboslovja, ter predstavili priložnosti, ki jih ponujata programa Ustvarjalna Evropa in njegov veliki brat za področje raziskav in inovacij Obzorje 2020.

MIZŠ organizira dogodek skupaj z zavodom Motovila (CED Slovenija) -Centrom za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih.

 

 

Kontakt: Petra Žagar, petra.zagar(at)gov.si

Udeležba: zainteresirana javnost (max število udeležencev je 30)    VEČ IN PREZENTACIJE:    

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

QuantERA Steering Committee Meeting: 4. oktober 2018 (Hotel Slon)

Opis: V Ljubljani bo potekal redni sestanek Organizacijskega odbora QuantERA. Iniciativa QuantERA naj bi okrepila sinergije med različnimi deležniki na področju kvantnih tehnologij in vzpostavila sodelovanje med skupinami najboljših znanstvenikov s področja kvantnih tehnologij v Evropi. Tema sestanka bo priprava na odprtje drugega razpisa v okviru Cofund ERA-NETa QuantERA I, ki naj bi bil objavljen v začetku leta 2019.

 

Kontakt: Andrej Ograjenšek, andrej.ograjensek(at)gov.si

Udeležba: predstavniki partnerskih držav v ERA-NETu QuantERA I                                   

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

Informativni dan za Obzorje 2020: 7. november 2018 (MIZŠ)

Opis: Cilj informativnega dne je predstaviti poglavitne vsebinske poudarke Obzorja 2020 v zadnjih dveh letih izvajanja programa. Predstavljeni bodo izsledki dosedanjega sodelovanja, priporočila ter priložnosti, ki jih imajo slovenski raziskovalci v prihodnjih letih. V razpravi bodo predstavljeni različni instrumenti Obzorja 2020, njihova specifična uporabnost in predviden razvoj do konca Obzorja 2020 in čez. Ker je v javni razpravi tudi že naslednji okvirni program – Obzorje Evropa, bomo nekaj pozornosti namenili tudi pričakovanjem v novem okvirnem programu. Posebej pa se bomo posvetili temi, kako izboljšati kakovost in konkurenčnost slovenskih predlogov projektov, da bomo lahko zvišali stopnjo njihove uspešnosti. Predstavili bomo nekaj dobrih praks, pozvali k sodelovanju bolj in manj izkušenih prijaviteljev ter analizirali ključne probleme, ki jih skupaj z raziskovalci opažamo.

 

Kontakt: Petra Žagar, petra.zagar(at)gov.si

Udeležba: raziskovalci in raziskovalke, predstavniki podjetij, GZS      VEČ IN PREZENTACIJE:             

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

MSCA RISE: 7. november 2018 (MIZŠ)

Opis: Po zaključku informativnega dne se bo back-to-back izvedla delavnica MSCA RISE. Namen delavnice je predstaviti ukrep MSCA RISE, ki je namenjen izmenjavi kratkoročne mobilnosti (1-12 mesecev) raziskovalnega in inovacijskega osebja. Mednarodne  in medsektorske  izmenjave, ki temeljijo na skupnem raziskovalnem ali inovacijskem projektu organizacijam prinašajo številne koristi. V izmenjave so lahko vključeni raziskovalci ali vodstvo, upravno ali tehnično osebje. Ključni elementi ukrepa RISE so prenos naprednega znanja z izmenjavo osebja in okrepitvijo partnerstev v raziskavah, ki vključujejo organizacije iz držav  članic EU/pridruženih držav in po možnosti tudi neevropskih držav. Ukrep MSCA RISE bo predstavil predstavnik Research Executive Agency (REA), z njim pa bo po končani predstavitvi tekla tudi razprava z udeleženci delavnice.

 

Kontakt: Petra Tramte, petra.tramte(at)gov.si

Udeležba: predstavniki raziskovalni organizacij, predstavniki podjetij, GZS             VEČ:     

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

ELIXIR Board: 12.-13. november 2018 (Hotel InterContinental, Ljubljana)

Opis: 11. redni sestanek Sveta ELIXIR (ELIXIR Board) bo tokrat potekal v Ljubljani in je namenjen državam članicam in opazovalkam te evropske distribuirane raziskovalne infrastruktura za vede o življenju in biološke informacije (ang. The European Life-Science Infrastructure for Biological Information - ELIXIR). ELIXIR je namenjen podpori raziskavam ved o življenju, njihovega prenosa v medicino in okolje, v bio-industrijo in v družbo nasploh. Vzpostavljen je bil 13. 1. 2014, v njem sodeluje 21 partnerskih držav, med njimi Slovenija, ki se je formalno pridružila februarja 2016, sicer pa sodeluje v projektu že samih začetkov v letu 2011. Poslanstvo ELIXIR je predvsem t.i. »data science« (raziskave o podatkih), ki se ukvarja z dolgotrajnim upravljanjem s podatki, standardi s primeri dobre prakse, orodji, storitvami in infrastrukturo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ter promocijo, usposabljanjem in izobraževanjem kadrov. Cilj sodelovanja Slovenije v ELIXIR kot enem vodilnih projektov Evropskega strateškega foruma za raziskovalno infrastrukturo (ESFRI) in temeljne infrastrukture za raziskave ved o življenju je na eni strani nadgradnja nacionalne infrastrukture za osrednje nacionalno podatkovno vozlišče, ki bo služilo za optimalno standardno dolgotrajno hrambo (obsežnih) podatkov s področja ved o življenju in bo komplementarno vpeto v obstoječo nacionalno e-infrastrukturo. Prek vzpostavljene infrastrukture pa bo po drugi strani omogočena bolj kakovostna (personalizirana) zdravstvena in prehranska oskrba, skrb za ohranjanje okolja ter okolju prijazno in obnovljivo gospodarstvo na vseh področjih, povezanih z biosfero.

 

Kontakt: dr. Albin Kralj, albin.kralj(at)gov.si

Udeležba: predstavniki partnerskih držav v projektu ELIXIR                            

ZAPRT DOGODEK / ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

Workshop on Start-ups and Technology Transfer in Innovation Ecosystems in South-East Europe  and Alpine Region (EUSALP AG1): 15. - 16. november 2018 (Tehnološki Park Ljubljana)

 

Opis:  Oblikovalcem politik ter izvajalcem inovacijske dejavnosti bo zagotovljeno znanje in usposabljanje/ praktični vpogledi pri vzpostavljanju uspešnih zagonskih aktivnosti in platform za prenos znanja s programi podpore, ki lahko okrepijo regionalne / nacionalne inovacijske ekosisteme.
Namen je pregledati različne modele pospeševanja, snovanje projektov, privabljanje industrijskih partnerjev in zagotavljanje poslovnih podpornih storitev upravljanja, ki so ključni elementi razvoja uspešnih inovacijskih ekosistemov. Cilj je tudi pomoč pri oblikovanju in vrednotenju znanja, ki temelji na IP, kot temelju dejavnosti prenosa tehnologije, v raziskovalnih organizacijah in malih in srednje velikih podjetjih.

Delavnica bo usmerjena zlasti na oblikovalce politik in druge zainteresirane strani v inovacije, kot so univerze, raziskovalne organizacije, uradi za prenos tehnologije, znanstveni in tehnološki parki, gospodarske zbornice, poslovni angeli, tvegani kapitalisti in drugi ustrezni strokovnjaki iz jugovzhodne Evrope in evropskega Alpskega makro-regionalnega prostora. Dogodek so-organizira Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC) v sodelovanju s Tehnološkim parkom Ljubljana, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (AG1 EUSALP), Ministrstvo za zunanje zadeve, KTT Konzorcij in slovenske javne raziskovalne organizacije.

 

Videostreaming:

- 15.nov: https://www.youtube.com/watch?v=d-mctrYzRos

- 16.nov: https://www.youtube.com/watch?v=JptGgwol3uk

 

Medijska pokritost:
https://www.delo.si/delove-podjetniske-zvezde/novice/od-inovacije-do-koncnega-uporabnika-114020.html
https://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/konferenca-o-evropskem-podpornem-sistemu-start-upov-in-inovacij
 

Več:  

 

Kontakt:Tina Ušaj, tina.usaj@gov.si

Udeležba:oblikovalci politik ter izvajalci inovacijske dejavnosti            

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

HERA "Public Spaces: Culture and Integration in Europe", Network Board; 26. - 27. november 2018 (Rikli Balance Hotel, Bled)

Opis: Slovenija gosti redni sestanek v okviru projekta HERA (Humanities in the European Research Area). Projekt, ki spodbuja in financira raziskave s področja humanistike. Pri HERA trenutno sodeluje 24 držav: Avstrija, Belgija (Valonija), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, in Velika Britanija.

Tematika razpisa, ki je bil izveden v letu 2018 je bila "Public Spaces: Culture and Integration in Europe".

Za financiranje znanstvenih projektov je na voljo 20 mio. EUR. Prijavitelji so oddajali predloge projektov v max. višini 1 mio. EUR. Na sestanku bo upravni odbor HERA razpravljal o predlogih projektov, ki se nahajajo na prednostni listi za financiranje. V drugi fazi se trenutno nahaja 77 projektov, ki so predmet ocenjevanja. Ocenjeno je, da bo financiranih 20 projektov. Začetek financiranja in izvajanja projektov pa je predvideno za maj 2019.

 

Kontakt: dr. Davor Kozmus, davor.kozmus(at)gov.si

Udeležba: predstavniki partnerskih držav v okviru projekta HERA              

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

Podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti: 27. november 2018 (Cankarjev dom, Ljubljana)

Opis: Svečana podelitev najvišjih državnih priznanj in nagrad za najbolj odlične dosežke slovenskih znanstvenic in znanstvenikov, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti.

Zoisovo nagrado in Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalka in raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispevala oziroma prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisova nagrada na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti se podeli za življenjsko delo raziskovalki ali raziskovalcu, ki se je s svojim delom izjemno uveljavila oziroma uveljavil, in za vrhunske dosežke v zadnjih sedmih letih. Zoisovo priznanje pa se podeli za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.

Priznanje ambasadorka oziroma ambasador znanosti Republike Slovenije se podeli za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini.

Letos se prvič podeljujeta Puhovi nagradi za uvajanje novih znanstvenih dosežkov v gospodarsko in družbeno prakso: Puhova nagrada za življenjsko delo za dosežke, s katerimi se je nagrajenka ali nagrajenec izjemno uveljavila oziroma uveljavil in prispeval k razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Sloveniji, Puhova nagrada za vrhunske dosežke pa za dosežke v zadnjih letih, ki imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države. Puhovo priznanje Odbor podeli za pomembne dosežke, izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov v gospodarsko in družbeno prakso.

 

Kontakt: Marta Šabec, marta.sabec(at)gov.si              VEČ:                        

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti: 29. november 2018 (MIZŠ)

Opis: Osrednja tema tega posveta, ki ga organizira Komisija za enake možnosti na področju znanosti, bo neenakost in diskriminacija na področju znanosti s perspektive jezika, s pomočjo katere bomo osvetlili tudi druge načine diskriminacije in neenakost v znanosti. Dogodek je namenjen identificiranju oblik diskriminacije v znanosti in razpravi o vzrokih za njihov obstoj.  Namen dogodka je spodbuditi tako raziskovalce kot tudi odločevalce k ponovnemu premisleku uveljavljenih norm ter stereotipov za razvoj vključujoče in raznolike znanosti. V sklopu posveta bodo organizirane različne predstavitve in okrogla miza s poudarkom na širši razpravi.

 

Kontakt: Uršula Konečnik, ursula.konecnik(at)gov.si

Udeležba: raziskovalci in raziskovalke, predstavniki podjetij, GZS                   VEČ IN PRIJAVA:      

DOGODEK JE ZAKLJUČEN

 

 

 

 

 

 

Regionalna delavnica SINCERE:12. december 2018, MIZŠ PRESTAVLJENO NA 24. JANUAR 2019 (zaradi COP24)

Opis: V okviru EU programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se je ministrstvo kot partner vključilo v projekt  SINCERE (Strengthening INternational Cooperation on climatE change REsearch). Gre za projekt katerega cilj je v skladu s politiko EU na področju raziskav in inovacij okrepiti mednarodne raziskave in sodelovanje na področju podnebnih sprememb. Hkrati pa tudi krepitev mreže evropskih partnerjev v podporo izvajanju Pariškega podnebnega sporazuma in v širšem kontekstu tudi akcijskega okvira Sendai za zmanjševanje nesreč in tudi sledenja Ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov. Cilj tokratne, prve izmed štirih delavnic, ki bodo organizirane v okviru projekta SINCERE, je spodbujanje aktivnejšega sodelovanja v JPI Climate južnih in vzhodno evropskih držav. 

 

Kontakt: Doroteja Zlobec, doroteja.zlobec(at)gov.si

Udeležba: raziskovalna skupnost in odločevalci politik na področju podnebnih sprememb VEČ IN REGISTRACIJA:      

ODPRT DOGODEK

 

 

 

 

 

 

Mlada akademija Odprta znanost- izzivi in priložnosti za raziskovalce na začetku kariere": 13. december 2018 (Ljubljana)

Opis: Dogodek, ki ga organizira Mlada akademija, bo na temo odprte znanosti. Osredotočili se bomo na tri izmed vidikov odprte znanosti: odprti dostop, odprti podatki in državljanska znanost. Delovna skupina Evropske komisije za izobraževanje in spretnosti v zvezi z odprto znanostjo je med evropskimi raziskovalci spomladi 2017 izvedla raziskavo, ki je pokazala zelo nizko stopnjo poznavanja iniciativ s področja odprte znanosti in zavedanja njenega pomena. Ugotovili so, da velika večina raziskovalcev nima ustreznih veščin, da bi prakticirala odprto znanost in pri tem nima dovolj podpore. Manjkajo tudi ustrezne spodbude.Zato Mlada akademija organizira dogodek, ki bo dvignil zavedanje o odprti znanosti med raziskovalci na začetku kariere. Predstavili bomo obstoječe stanje, dobre iniciative in prakse ter razpravljali o tem, kakšne bi bile ustrezne spodbude, da bi več raziskovalcev prakticiralo odprto znanost.

 

Kontakt: Uršula Konečnik, ursula.konecnik(at)gov.si

Udeležba: raziskovalke in raziskovalci, zainteresirana javnost              VEČ IN PRIJAVA:                 

ODPRT DOGODEK  

 

 

 

 

 

 

 

3. Simpozij slovenskih raziskovalcev: 21. december 2018 (MIZŠ)

Opis:V sodelovanju z društvom VTIS bo izveden 3. Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki je multidisciplinarna konferenca, katere cilj je vzpostavitev in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji, z dolgoročnim namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks.Na simpoziju bo potekalo več tematskih panelov, kjer bodo raziskovalci, ki delujejo v tujini predstavili svoje raziskovalno delo. Panelom bodo predsedovali profesorji ali raziskovalci iz univerz ali raziskovalnih inštitutov v Sloveniji.

 

Kontakt: Uršula Konečnik, ursula.konecnik(at)gov.si

Udeležba: raziskovalke in raziskovalci                                                          

ODPRT DOGODEK