Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MESEC ZNANOSTI 2017

 

 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letos drugo jesen zapored pripravlja niz dogodkov, povezanih s predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti in raziskovanja. MESEC ZNANOSTI se bo v 2017 raztezal od oktobra do decembra. S prikazanimi vsebinami želimo opozoriti na pomen raziskovanja ter na njegove učinke za celotno družbo, hkrati pa nasloviti deležnike, da predstavijo svoja dognanja in uspehe na raziskovalno-razvojnem področju.

 

Osrednji dogodek ponovno predstavlja podelitev Zoisove nagrade in priznanja, priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja, nagrad za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.

 

 

Ostali dogodki sledijo ključnim poudarkom ministrstva in povezujejo vsebine, ki bodo pomembne za raziskovalno skupnost v prihodnje.

 

V letu 2017 bomo izvedli naslednje dogodke:

______
 

Vključevanja v evropska tematska strateška partnerstva EU TS3P (ter Vanguard iniciativo): 11. oktober 2017 (Vlada RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana)

Opis: MIZŠ in  Skupno raziskovalno središče (Growth & Innovation Directorate, JRC) vzporedno z dogodkom Znanost sreča parlament organizirata seminar na temo vključevanja v evropska tematska strateška partnerstva EU TS3P ter Vanguard Iniciativo). Poudarek je na implementaciji s strani slovenskih deležnikov, s povzetkom stanja ter orisom poti naprej. Predstavljena bo tudi uporabnost in delovanje številnih orodij, ki jih JRC razvija in ponuja na svoji S3 Platformi, in predstavljajo bistven pripomoček za vsakega aktivnega R&I deležnika. Dogodek bo ponudil pregled nad obstoječimi in aktualnimi iniciativami ter orodji, uporabnimi tako za snovalce politik, pripravljavce in izvajalce strateških ter izvedbenih načrtov, kot tudi nosilce implementacije na operativni ravni (sodelovalni projekti)

 

Udeležba: vsi deležniki slovenskega raziskovalnega prostora (RO in širše podporno okolje)

 

 

Kontakt: Tina Ušaj, tina.usaj(at)gov.si 

 

______

 

Znanost sreča Parlament: 11.-12. oktober 2017 (Državni zbor RS) in 28. november 2017 (Bruselj)

Opis: Slovenija je 28. februarja 2017 sklenila Sporazum o sodelovanju s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske Komisije (Joint Research Centre, European Commission - JRC EC). V okviru njegove implementacije bo v oktobru v okviru 25. obletnice Državnega Zbora RS izpeljan skupen dogodek z namenom promocije znanosti ter širitve zavedanja o njenem pomenu za razvoj in gospodarsko rast države. Zaključki dogodka bodo predstavljeni predvidoma novembra 2017 v Evropskem Parlamentu. 

 

 

Udeležba: poslanci Državnega zbora, strokovnjaki Evropske komisije, predstavniki Vlade RS

 

Kontakt: Tina Ušaj, tina.usaj(at)gov.si                  VEČ IN PREZENTACIJE:

______

 

Informativni dan CERN: 7. november 2017 (GZS)

 

Opis: Slovenija je 16. decembra 2016 sklenila Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko organizacijo za jedrske raziskave (CERN) o podelitvi statusa pridružene članice kot predhodne faze članstva, ki je začel veljati v juliju 2017. Dogodek bo namenjen predstavitvi delovanja CERN za slovensko znanost in gospodarstvo. Z dogodkom se skuša spodbuditi sodelovanje pri nadaljnjem razvoju znanstvenega in tehničnega sodelovanja pri raziskovalnih projektih CERN kot tudi sodelovanje slovenskega gospodarstva v postopkih javnega naročanja CERN.

 

 

Udeležba: raziskovalci in raziskovalke, predstavniki podjetij, GZS

 

Kontakt: Tea Glažar, tea.glazar(at)gov.si          VEČ in OBRAZEC ZA PRIJAVO:

 

______

 

Informativni dan za Obzorje 2020: 9. november 2017 (MIZŠ)

 

Opis: Cilj informativnega dne je predstaviti poglavitne vsebinske poudarke Obzorja 2020 v drugi polovici izvajanja programa oziroma zadnjem triletnem delovnem programu. Opozorili bomo na specifiko razpisov v tem obdobju, ki se bo predvsem za leto 2020 razlikovala od prejšnjih let. Predstavljeni bodo tudi izsledki vmesne evalvacije programa, priporočila ter priložnosti, ki jih imajo slovenski raziskovalci v prihodnjih letih. V razpravi bodo predstavljeni različni instrumenti Obzorja 2020, njihova specifična uporabnost in predviden razvoj do konca Obzorja 2020 in čez. Ker so v razpravi že tudi priprave na naslednji okvirni program, bomo nekaj pozornosti namenili tudi željam in pričakovanjem v novem okvirnem programu, kar bo dodatna argumentacija za stališča Slovenije. Posebej pa se bomo posvetili temi, kako izboljšati kakovost in konkurenčnost slovenskih predlogov projektov, da bomo lahko zvišali stopnjo njihove uspešnosti. Predstavili bomo nekaj dobrih praks, pozvali k sodelovanju bolj in manj izkušenih prijaviteljev ter analizirali ključne probleme, ki jih skupaj z raziskovalci opažamo v (so)delovanju v Obzorju 2020. Skupaj bomo poskušali najti nekaj (novih) rešitev zanje.

 

 

Udeležba: raziskovalci in raziskovalke, predstavniki podjetij, GZS

 

Kontakt: Peter Volasko, peter.volasko(at)gov.si  in Petra Žagar, petra.zagar(at)gov.si      VEČ:

______

 

Vanguard iniciativa: 22. november 2017 (Bruselj)

 

Opis: Slovenija bo 22. novembra 2017 s podpisom Milanske deklaracije uradno pristopila k Vanguard Iniciativi. Gre za skupno iniciativo uspešnih EU regij, ki imajo v svoji strategiji pametne specializacije poudarjeno napredno industrijo ter industrijsko modernizacijo. Podpis se bo izvedel v okviru visokega političnega srečanja 2017 Vanguard Iniciative. V okviru slednjega bodo regije potrdile svojo zavezo načelu "vodenja z zgledom" pri zagotavljanju gospodarske rasti in delovnih mest preko medregionalnega sodelovanja na področju industrije, sokreacije in soinvestiranja, na podlagi specializacije.

 

 

Kontakt: Tina Ušaj, tina.usaj(at)gov.si          VEČ:

______

 

Podelitev Zoisovih nagrad: 23. november 2017 (Unionska dvorana, Ljubljana)

 

Opis: Svečana podelitev najvišjih državnih priznanj in nagrad za najbolj odlične dosežke slovenskih znanstvenikov v zadnjih letih. Zoisova nagrada za življenjsko delo se podeli raziskovalcem, ki so se s svojim delom izjemno uveljavili na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, Zoisova nagrada pa za vrhunske dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti v zadnjih sedmih letih. Zoisovo priznanje prejmejo raziskovalci za pomembne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Za pomembne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini, predsednik Vlade RS podeljuje priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije, za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti pa Puhovo priznanje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju novosti v gospodarsko prakso.

 

 

Kontakt: Marta Šabec, marta.sabec(at)gov.si                   POSNETEK SLAVNOSTNE PODELITVE:

 

______

 

Tematska konferenca: 5. december 2017 (Hiša EU)

 

Opis: Prva tema t.i. tematske konference, kjer namerava ministrstvo vsako leto obravnavati različne tematike v okviru meseca znanosti, so družboslovne in humanistične študije (SSH). S praktičnim dogodkom se skuša raziskovalcem s področja družboslovja in humanistike predstaviti širšo sliko od zgolj Obzorja 2020, o možnostih za sodelovanje v raziskovalnih projektih tudi v okviru drugih programov in instrumentov (pobude po 185. členu PDEU - Art. 185, pobude za skupno načrtovanje raziskovalnih programov - JPI, skupne tehnološke pobude - JTI...) ter jih seznaniti z načinom vključevanja in uporabe raziskovalnih infrastruktur. 

 

 

Udeležba: SSH raziskovalna skupnost

 

Kontakt: Petra Žagar, petra.zagar(at)gov.si        VEČ:

 

______

 

"Let there be light!": 8. december 2017 (Velika predavalnica IJS)

 

Opis: O fuziji, energiji prihodnosti in gradnji fuzijskega reaktorja ITER v Provanski je bil pred kratkim posnet odličen dokumentaren film "Let ther be light!", režiserja Mile Aung-Thwina. Film premierno prikazujejo po filmskih festivalih po celem svetu in odzivi nanj so zelo dobri. Zato smo se odločili, da ga v času Meseca znanosti  javno predvajamo tudi pri nas. Na ogled bo v Veliki predavalnici Instituta "Jožef Stefan", po ogledu pa bo sledil kratek pogovor o napredku razvoja fuzijskih elektrarn in trenutnem stanju gradnje reaktorja ITER. 

 

 

Udeležba: zainteresirana javnost

 

Kontakt: dr. Saša Novak, sasa.novak(at)ijs.si        VEČ:

 

 

______

 

 

Znanost v filmu: 12. december 2017 (Slovenska Kinoteka, Ljubljana)

 

Opis: V soorganizaciji z društvom Mlada akademija bo izveden dogodek z naslovom »Znanost v filmu«. Dogodek temelji na projekciji odlomkov izbranega filma in v okviru tega naslavlja prepletanje znanosti z umetnostjo ter tako na svojstven in interdisciplinarni način približa znanost raziskovalcem in širši zainteresirani javnosti. Odlomki iz predvajanega filma bodo naslovljeni z vidika različnih raziskovalnih področij (humanistika, tehnika, naravoslovje), komentar in njihov pomen pa bodo interpretirali strokovnjaki z izbranih področij. 

 

 

Udeležba: raziskovalke in raziskovalci, zainteresirana javnost

 

Kontakt: Urban Krajcar, urban.krajcar(at)gov.si        VEČ:

 

______

 

2. Simpozij slovenskih raziskovalcev: 22. december 2017 (MIZŠ)

 

Opis: Društvo VTIS v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport organizira 2. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki je multidisciplinarna konferenca, katere cilj je vzpostavitev in utrjevanje vezi med slovenskimi raziskovalci v tujini in raziskovalci ter profesorji v Sloveniji, z dolgoročnim namenom projektnega sodelovanja in deljenja dobrih praks. Na simpoziju bo potekalo 6 tematskih panelov v dveh sklopih. Na vsakem panelu bodo trije govorci – slovenski profesorji oziroma raziskovalci v tujini – predstavili svoje raziskovalno delo publiki. Panelom bodo predsedovali profesorji ali raziskovalci iz univerz in raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Odmori se bodo uporabili za navezovanje novih stikov in za pogovore o morebitnem znanstvenem sodelovanju.

 

Letošnji simpozij pa bomo v sodelovanju z Metino listo še dodatno obogatili z okroglo mizo, na kateri bomo naredili pregled lani predstavljenih izzivov v dokumentu Izzivi v tujini izobraženih Slovencev.

 

Simpozij bo potekal v petek, 22. decembra 2017, in sicer v prostorih Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

 

Prosimo, da vabilo posredujete tudi svojim prijateljem, sodelavcem ali kolegom v Sloveniji, ki bi jih udeležba zanimala. Za prijavo kliknite tukaj.

 

Program je na voljo na naslednji povezavi: http://www.drustvovtis.si/2-simpozij-slovenskih-raziskovalcev-v-tujini/

 

Udeležba: raziskovalke in raziskovalci

 

Kontakt: Nastia Flegar, nastia.flegar(at)gov.si

 

______

 

Odlični v znanosti: oktober 2017 (različne lokacije)

 

Opis: Sklop dogodkov, ki jih vsako leto organizira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, je namenjen predstavitvi najvidnejših znanstvenih dosežkov preteklega leta širši javnosti. Na poljuden način bodo tudi letos predstavljeni dosežki s področja naravoslovja, tehnike, medicine, biotehnike, družboslovja in humanistike. ARRS dogodke organizira v sodelovanju z različnimi institucijami, izbor pa opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov ved. Prvi izmed dogodkov Odlični v znanosti 2017 bo umeščen v programsko shemo vseevropskega dogodka Noč raziskovalcev.

 

 

Udeležba: raziskovalke in raziskovalci

 

Kontakt: Tina Glavič Novak, tina.novak(at)arrs.si