Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA ZNANOST

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

 

dr. Tomaž Boh, generalni direktor

telefon: 01/ 478 47 57

e-pošta: tomaz.boh(at)gov.si

                                                                                            

 

Direktorat za znanost                                                                                            
opravlja naloge na področju znanosti in raziskovanja.
 

Delo direktorata je organizirano v organizacijskih enotah:

 

Sektor za znanost oblikuje strokovne podlage za sprejemanje političnih dokumentov na področju raziskovalne politike. Pripravlja zakonske in podzakonske predpise na teh področjih. Vzpostavlja in izgrajuje sistem za celovito analiziranje in spremljanje stanja ter razvoja raziskovalne dejavnosti, razvija nove instrumente za izvajanje strateških ciljev na področju raziskovanja ter načrtuje potrebni obseg finančnih sredstev za financiranje teh dejavnosti. Sektor za znanost aktivno sodeluje pri usmerjanju in izvajanju okvirnega programa Obzorje 2020 in evropskih iniciativ kot so ERA-NET, INCO-NET ter JPI (Skupne evropske programske iniciative).

Sektor za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti pripravlja strokovna izhodišča in izvaja aktivnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi evropske kohezijske politike. Sektor je pristojen za načrtovanje vsebin in postopkov v okviru programskih dokumentov, za izvajanje javnih razpisov in drugih instrumentov ter za izvajanje finančnih postopkov (pogodbe) z navedenega področja.

 

_________