Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA ZNANOST

Kotnikova 38

1000 Ljubljana

 

dr. Meta Dobnikar, v.d. generalnega direktorja (od 1.7.2018)

telefon: 01/ 478 47 30

e-pošta: meta.dobnikar(at)gov.si                                            

                                                                                              

          

 

Direktorat za znanost                                                                                            
opravlja naloge na področju znanosti in raziskovanja.
 

Delo direktorata je organizirano v organizacijskih enotah:

 

 

Sektor za znanost oblikuje strokovne podlage za sprejemanje političnih dokumentov na področju raziskovalne politike. Pripravlja zakonske in podzakonske predpise na teh področjih. Vzpostavlja in izgrajuje sistem za celovito analiziranje in spremljanje stanja ter razvoja raziskovalne dejavnosti, razvija nove instrumente za izvajanje strateških ciljev na področju raziskovanja ter načrtuje potrebni obseg finančnih sredstev za financiranje teh dejavnosti. Sektor za znanost aktivno sodeluje pri usmerjanju in izvajanju okvirnega programa Obzorje 2020 in evropskih iniciativ kot so ERA-NET, INCO-NET ter JPI (Skupne evropske programske iniciative).

Sektor za strukturne sklade na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti pripravlja strokovna izhodišča in izvaja aktivnosti, ki se sofinancirajo s sredstvi evropske kohezijske politike. Sektor je pristojen za načrtovanje vsebin in postopkov v okviru programskih dokumentov, za izvajanje javnih razpisov in drugih instrumentov ter za izvajanje finančnih postopkov (pogodbe) z navedenega področja.

 

_________

25.05.2018

Javni poziv za predlaganje članov Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ki jih v svet imenuje Vlada Republike Slovenije. Več...

 

05.05.2018

VABILO na mednarodno delavnico "Roadmapping - biobased packaging value chain workshop" na MIZŠ, ki bo potekala 24. maja 2018. Več...

 

29.01.2018

Poziv k javnim posvetom o prihodnjem večletnem finančnem okviru (VFO) in prioritetnih področjih EU. Več...

 

08.01.2018

Poziv k e-posvetu o Strategiji internacionalizacije slovenske znanosti in raziskav (2018-2030). Več...

 

03.11.2017

Razpis za 3 mesečno štipendijo na Avstralski nacionalni univerzi (ANU) za raziskovalno delo na področju geografskih označb. Pozicija je primerna za post-diplomskega, post-doktorskega ali nedavno upokojenega raziskovalca. Rok za prijave je 30. november. Več...

 

03.05.2017

Javni poziv za komentarje na Strateško raziskovalno-inovacijsko agendo (SRIA) za PRIMA, ki se zaključi 31. maja 2017. Več...

 

26.04.2017

Razpis za zbiranje prijav za izbor članov strokovne skupine Evropske komisije z naslovom "Support to Circular Economy Financing Expert Group", z rokom prijave: 9. maj 2017. Več...

 

20.04.2017

Razpis za direktorja programa PRIMA (The Partnership on Research and Innovation in the Mediterranean Area). Odprt do 09.05.2017. Več...

 

01.03.2017

SINERGIJE: Trajnostna rast na morskem in pomorskem sektorju v Sloveniji in Severnem Jadranu - Srečanje BLUEMED na mikro-regionalnem nivoju; Piran, 21.-22. marec 2017

 

01.03.2017

Povzetek javne razprave o prihodnjem okvirnem programu EU za raziskave in inovacije (9. OP). Več...

 

11.04.2016

Odprti poziv k izkazu interesa posameznikov, za sestavo seznama strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri nalogah na področju raziskovalno razvojne dejavnosti. Več...