Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SVET VLADE RS ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA

Kontakt

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova cesta 16

1000 Ljubljana

 

e-pošta: gp.mizs(at)gov.si

telefon: 01/478 47 47

Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (pdf)

Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja (pdf)

 

 

Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, ki zanjo opravlja strokovne naloge in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja študentske problematike.Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za svet opravlja Direktorat za visoko šolstvo in znanost.

 

Svet opravlja naslednje naloge:

 • spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj študentov in problematiko zagotavljanja pogojev za njihovo življenje in delo, 
 • obravnava in daje mnenje h gradivom, ki se nanašajo na določitev in izvajanje politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike v zvezi s študentsko problematiko,
 • daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog in drugih gradivih s področij, ki se nanašajo na študentsko problematiko,
 • obravnava vprašanja socialnega položaja študentov,
 • obravnava zakone, druge predpise in splošne akte, ki se nanašajo na problematiko dela in socialnega položaja študentov.

 

 

Svet sestavljajo:

 • dr. Jernej Pikalo- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • dr. Jernej Štromajer - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • mag. Bojan Kurež- Ministrstvo za kulturo
 • Tilen Božič - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Jana Jenko - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Tanja Mate (namestnica Mirjana Ranzinger) - Ministrstvo za zdravje
 • mag. Saša Jazbec (namestnica Anja Pirnar) - Ministrstvo za finance
 • mag. Brigita Rajšter Vranović - Ministrstvo za okolje in prostor
 • Valentin Orešek - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • mag. Bojan Žlender - Ministrstvo za infrastrukturo
 • Tin Kampl - Urad Republike Slovenije za mladino
 • Laura Koudela - Študentski Svet UL
 • Jošt Beguš - Študentski Svet UM
 • Gregor Gulič - Študentski Svet UP
 • Franci Novak - Študentski Svet UNG
 • Jaka Trilar- ŠOS
 • Žiga Pirš- ŠOS
 • Nina Plank - ŠOS
 • Klemen Peran - ŠOS
 • Jure Ciglar - ŠOS

Zapisniki

2019

Zapisnik 1. seje Sveta VRS za študentska vprašanja, dne 13. 3. 2019 (Zapisnik, Priloga-1, Priloga-2)

 

2015-2018

Zapisnik 1. seje Sveta VRS za študentska vprašanja (pdf)

Zapisnik 2. seje Sveta VRS za študentska vprašanja (pdf)

Zapisnik 3. seje Sveta VRS za študentska vprašanja (pdf)

Zapisnik 4. seje Sveta VRS za študentska vprašanja (pdf)

Zapisnik 5. seje Sveta VRS za študentska vprašanja (pdf)

Zapisnik 6. seje Sveta VRS za študentska vprašanja (pdf; priloga 1)

Zapisnik 7. seje Sveta VRS za študentska vprašanja - nepotren (Zapisnik-7, Priloga-1, Priloga-2)

 

Gradivo za člane sveta

  

Gradivo - zaščitene strani