Skoči na vsebino

SVET RS ZA VISOKO ŠOLSTVO

Sestava Sveta RS za visoko šolstvo

 

Svet šteje 17 članov, ki so imenovani, in 7 članov po položaju. Mandat predsednika in članov Sveta RS za visoko šolstvo traja 4 leta, mandat predstavnikov študentov pa 2 leti. Člane sveta je imenovala Vlada Republike Slovenije:

 • Kronološki pregled članov Sveta (pdf)

Predsednica

 • dr. Lučka Lorber 

Predstavnika visokošolskih zavodov:

 • dr. Mladen Franko
 • dr. Branka Kalenić Ramšak

Predstavnika javnih raziskovalnih zavodov:

 • dr. Andrej Simončič
 • dr. Darko Štrajn

Predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti: 

 • dr. Milček Komelj

Predstavnika zaposlenih na visokošolskih in raziskovalnih zavodih:

 • dr. Gorazd Kovačič
 • dr. Danilo Kovačič

Predstavnik višjih strokovnih šol: 

 • dr. Blanka Vombergar

Predstavniki delodajalcev:

 • Barbara Krajnc
 • Jože Smole
 • Dare Stojan
 • Helena Šubelj

Predstavniki študentov:

 • Matej Lebreht
 • Pia Mernik
 • Nassim Djaba
 • Mia Hočevar

Člani sveta po položaju:

 • dr. Igor Papič
 • dr. Igor Tičar
 • dr. Dragan Marušič
 • dr. Danilo Zavrtanik
 • dr. Tadej Bajd
 • dr. Franc Čuš
 • dr. Mark Pleško

 

Sekretar SVŠ:  dr. Erika Rustja
Tajnica SVŠ: Urška Pikec Vesel (MIZŠ, Sektor za visoko šolstvo)

 

 

Pristojnosti Sveta RS za visoko šolstvo

 

Pristojnosti sveta določa 49. člen Zakona o visokem šolstvu. Svet:

 • svetuje pri strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva,
 • svetuje pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje,
 • svetuje pri načrtovanju razvoja visokega šolstva,
 • daje mnenje k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

 

 

Poslovnik o delu Sveta RS za visoko šolstvo