Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI IN ZNANSTVENI NASLOVI

Naslovi po 'novih' študijskih programih, akreditiranih po 11. 6. 2004

 

Predpis:

 

Strokovni in znanstveni naslovi:

Ta predpis ureja strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanih javno veljavnih študijskih programih prve, druge in tretje stopnje. To so študijski programi, ki so  akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo oz. pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu po 11. 6. 2004.

Ureja tudi nazive strokovne izobrazbe, ki se pridobijo v višjih strokovnih šolah po končanih javno veljavnih višješolskih študijskih programih v skladu z zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje.

                                                           

 

 

 

   

Naslovi po akreditiranih študijskih programih pred 11. 6. 2004

 

Predpis:

 

Strokovni in znanstveni naslovi:

Strokovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih zavodih po končanem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu z javno veljavnostjo. To so študijski programi, ki so bili akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo do 11. 6. 2004. 

Visokošolski zavodi diplomantom študijskih programov za pridobitev izobrazbe, sprejetih pred 11. junijem 2004, še naprej podeljujejo strokovne in znanstvene naslove, ki so bili skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list, RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) določeni s študijskim programom in so objavljeni v Uradnih listih RS, št. 22/99, 33/99, 57/99, 10/00, 12/01, 47/02, 50/05 in 26/15 (popravek).

Visokošolski zavodi te strokovne in znanstvene naslove podeljujejo najpozneje do izteka študijskega leta 2015/2016 - to je do 30. 9. 2016.

 

 

Uskladitev strokovnih naslovov in akademskih stopenj (pred 1998)

 

Predpis:

V skladu z 21. členom Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/1998) so uskladitve strokovnih naslovov, akademske stopnje in znanstvenih naslovov, pridobljenih po visokošolskih programih na območju Republike Slovenije pred uveljavitvijo omenjenega zakona opravili visokošolski zavodi za programe s svojega študijskega, znanstvenega oziroma umetniškega področja oziroma discipline in jih objavili v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon določa tudi, da:

  • ima, kdor si je pridobil strokovni oziroma znanstveni naslov pred uveljavitvijo tega zakona, pravico do uporabe strokovnega oziroma znanstvenega naslova, kot ga objavijo visokošolski zavodi;
  • se strokovni naslov, pridobljen na visokošolskem zavodu po višješolskem študijskem programu, razpisanem najkasneje v študijskem letu 1995/96, uporablja v nespremenjeni obliki tudi po uveljavitvi tega zakona.

 

Sklepi o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov:

 

 

 

 

 Zadnja sprememba na strani je z dne 29. 4. 2015.