Skoči na vsebino

RAZVID ZASEBNIH VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev


Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev je evidenca zasebnih visokošolskih učiteljev. Zasebni visokošolski učitelj je lahko, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev.

 

V Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev so bili na dan 24. 1. 2019 vpisani naslednji visokošolski učitelji:

  • razvid zasebnih visokošolskih učiteljev (xlsx)


Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, na podlagi 61. člena Zakona o visokem šolstvu. Postopek vpisa in izbrisa ter vsebino in način vodenja razvida zasebnih visokošolskih učiteljev določa:
PRAVILNIK o postopku za vpis in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev.