Skoči na vsebino

RAZVID VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV

 

Razvid visokošolskih zavodov je evidenca akreditiranih visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji in njihovih študijskih programov, ki vodijo do javnoveljavne izobrazbe. Visokošolski zavod lahko začne opravljati dejavnost, ko se vpiše v razvid visokošolskih zavodov.

 

V Razvid visokošolskih zavodov so bili na dan 18. oktober 2016 vpisani naslednji:

  • visokošolski zavodi (xlsx)
  • študijski programi (xlsx

Razvid visokošolskih zavodov vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, na podlagi 16. člena Zakona o visokem šolstvu. Postopek vpisa in izbrisa ter vsebino in način vodenja razvida visokošolskih zavodov določa

Če v seznamu ne boste našli študijskega programa, ki se izvaja v Sloveniji kot visokošolski študij, ministrstvu to sporočite na e-naslov: evs-prijava.mizs(a)gov.si in preverite, ali vodi do javnoveljavne izobrazbe.