Skoči na vsebino

VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV

Vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante

Prijavni roki

 • 5. februar do 5 maj 2016: vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante na študijske programe, pri katerih se preverijo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
 • 1. do 16. september 2016: vzporedni vpis in vpis na mesta za diplomante

 

Prijavno izbirni postopek poteka na visokošolskih zavodih (članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu).

 

Razpisana vpisna mesta in pogoji za vpis so objavljeni v razpisu za vpis >> 

  

  

Način prijave

 

Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnimpotrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga do zaključka prijavnega roka s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

 

 

Izbira prijavnega roka na prvem koraku e-prijave za vpis

 

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva.
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2016/2017 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rok:
  • Prijava po merilih za prehode, vzporedni študij in diplomanti
 • Vrsta prijave: Vzporedni vpis / Vpis na mesta za diplomante

 

 

Kontakti za pomoč >>

Navodila za izpolnjevanje prijave >>