Skoči na vsebino

VPIS V 1. LETNIK

SLOVENSKI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU Vpis v 1. letnik

Prijavni roki

Na vpisna mesta za vpis v 1. letnik, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, se lahko prijavijo:

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani, ki imejo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene

 

Prijavno izbirni postopekpoteka v prvem in drugem prijavnem roku preko visokošolskih prijavno-informacijskih služb, v tretjem prijavnem roku pa na visokošolskih zavodih (članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu).

 

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis >> 

 

 

Način prijave

 

Kandidati lahko oddajo v:

 1. Prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.
 2. Drugem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.  Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:
  • niso oddali prijave za vpis v prvem prijavnem roku, in
  • niso bili v prvem prijavnem roku sprejeti v nobeni od v prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo kandidati, če imajo za to upravičen razlog. Upravičen razlog so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj okvira kandidatove običajne dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen odvrniti. Kandidat mora s prijavo poslati pisno prošnjo z dokazili.
 3. Tretjem prijavnem roku eno ali več prijav, na kateri napiše en študijski program. Za prijavo na izredni študij ni omejitev, za redni študij pa se lahko prijavijo:
  • kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi
   naštetih študijskih programov;
  • kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;
  • študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo
   pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program
   sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu.

Kandidat prijavo za vpis odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe (v prvem in drugem prijavnem roku) oziroma visokošolskemu zavodu (v tretjem prijavnem roku) tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe (v prvem in drugem prijavnem roku) oziroma visokošolskemu zavodu (v tretjem prijavnem roku) – naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave.

Kot pravočasna se upošteva pod

1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in

2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana pristojni visokošolski prijavni informacijski službi (v prvem in drugem prijavnem roku) do zaključka prijavnega roka.

 

 

Izpolnjevanje podatkov na prvem koraku e-prijave za vpis

 

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2016/2017 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rokTretji prijavni rok
 • Vrsta prijave: Vpis v 1. letnik

 

Kontakti za pomoč >> 

Navodila za izpolnjevanje prijave >>