Skoči na vsebino

VPIS PO MERILIH ZA PREHODE V VIŠJI LETNIK

Vpis po merilih za prehode v višji letnik

Prijavni roki

 • 5. februar do 5 maj 2016: vpis po merilih za prehode na študijske programe, pri katerih se preverijo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
 • 1. do 16. september 2016: vpis po merilih za prehode za vse študijske programe

 

Prijavno izbirni postopek poteka na visokošolskih zavodih (članici univerze ali samostojnem visokošolskem zavodu).

 

Razpisana vpisna mesta in pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis >>

 

Način prijave

 

Kandidat za vpis v višji letnik po merilih za prehode odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnimpotrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka visokošolskemu zavodu - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

 

 

Izbira prijavnega roka na prvem koraku e-prijave za vpis

 

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva.
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2016/2017 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rok:
  • Prijava po merilih za prehode, vzporedni študij in diplomanti na programe s preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti
 • Vrsta prijave: Vpis po merilih za prehode

 

 

Kontakti za pomoč >>

Navodila za izpolnjevanje prijave >>