Skoči na vsebino

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCI IZ DRŽAV NEČLANIC EU

Prijavni roki

 

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez Slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic Evropske unije v razpisu za vpis >>

 

Prijavni roki se med visokošolskimi zavodi razlikujejo. Objavljeni so v XV. točki razpisa za vpis >>

 

 

 

Način prijave

 

Kandidat za vpis odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnimpotrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga do zaključka prijavnega roka s prilogami priporočeno poslati po pošti - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.

 

 

Izbira prijavnega roka na prvem koraku e-prijave za vpis

 

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

  • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva.
  • Stopnja študija: Prva stopnja
  • Javni visokošolski zavodi in koncesije
  • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2016/2017 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
  • Prijavni rok:
    • izberete prijavni rok, ki se začne z imenom visokošolskega zavoda (univerze, fakultete ali visoke šole), ki izvaja študijski program, na katerega se želite prijaviti za vpis  
  • Vrsta prijave: Vpis v 1. letnik

 

 

Kontakti za pomoč >>

Navodila za izpolnjevanje prijave >>