Skoči na vsebino

RAZPIS ZA VPIS JAVNI IN KONCESIONIRANI

 

 

Vpisna mesta za 3. prijavni rok so objavljena tukaj (pdf).

Prijavo za vpis preko eVŠ lahko oddate od 1. do 3. oktobra 2016.

 

 

 

  

RAZPIS ZA VPIS PO POGLAVJIH: 

 

Skupni, uvodni del (skupne določbe)

 

Posebni del razpisa

 

UNIVERZA V LJUBLJANI

 - vpisna mesta po merilih za prehode - dopolnjeno pri UL MF 7. 7. 2016

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    Akademija za glasbo
    Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
    Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
    Biotehniška fakulteta
    Ekonomska fakulteta
    Fakulteta za arhitekturo
    Fakulteta za družbene vede
    Fakulteta za elektrotehniko
    FE in FRI - Multimedija

    Fakulteta za farmacijo
    Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
    Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
    Fakulteta za matematiko in fiziko
    Fakulteta za pomorstvo in promet
    Fakulteta za računalništvo in informatiko
    FRI in FMF - Računalništvo in matematika

    Fakulteta za socialno delo
    Fakulteta za strojništvo
    Fakulteta za šport
    Fakulteta za upravo
    FU in FRI - Upravna informatika

    Filozofska fakulteta
    Medicinska fakulteta - dopolnjeno pri mestih za vpis po merilih za prehode, 7. 7. 2016
    Naravoslovnotehniška fakulteta
    Pedagoška fakulteta
    Pravna fakulteta
    Teološka fakulteta
    Veterinarska fakulteta
    Zdravstvena fakulteta

 

UNIVERZA V MARIBORU

 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    Ekonomsko-poslovna fakulteta
    Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
    FERI, FGPA, FS in EPF - Gospodarsko inženirstvo
    FERI in FS - Mehatronika

    Fakulteta za energetiko
    Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
    Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
    Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
    Fakulteta za logistiko
    Fakulteta za naravoslovje in matematiko
    Fakulteta za organizacijske vede
    Fakulteta za strojništvo
    Fakulteta za turizem

    Fakulteta za varnostne vede
    Fakulteta za zdravstvene vede
    Filozofska fakulteta
    Medicinska fakulteta
    Pedagoška fakulteta
    Pravna fakulteta

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    Fakulteta za humanistične študije
    Fakulteta za managament
    Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
    Fakulteta za turistične študije - Turistica
    Fakulteta za vede o zdravju
    Pedagoška fakulteta

   

UNIVERZA V NOVI GORICI
 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante     

    Evropska pravna fakulteta
    Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem

    Fakulteta za državne in evropske študije
    Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu

    Fakulteta za tehnologije in sisteme

    Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
    Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

    Fakulteta za zdravstvo Jesenice

    Gea College - Fakulteta za podjetništvo
    Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
    Visoka šola za tehnologijo polimerov
    Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
    Visoka šola za varstvo okolja
   

 

 

Kontakti

 

Za informacije o študiju in prijavno-izbirnem postopku visokošolski zavod, kamor se prijavljate:

 

Za pomoč pri načrtovanju poklicne kariere:

 

Za tehnične težave pri izpolnjevanju prijave za vpis:

  • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

    Podpora SIGEN-CA, e-naslov: ekc(at)gov.si,

    tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki)
  • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:Podpora eVŠ, e-naslov:evs-prijava.mizs(at)gov.si, tel.: 01/478 46 59 (ob delavnikih med 9.00 in 16.00 uro, v času odprtih prijavnih rokov - izjema: v sredo 28. 9. 2016 bo pomoč dosegljiva od 9.00 do 13.30) 

 

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis>>