Skoči na vsebino

RAZPIS ZA VPIS JAVNI IN KONCESIONIRANI

Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2014/2015 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi

Vse povezave se odprejo v pdf dokumentih. 

 • Razpis v skupni datoteki (pdf) - dopolnjena verzija z redakcijskimi popravki 13. 2. 2014
  • Sklep Vlade RS o sprejetju omejitev vpisa v prvem prijavnem roku: sklep (pdf), priloga sklepa (doc)
  • Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok (pdf) - objavljeno 21. 8. 2014
  • Prosta vpisna mesta za tretji prijavni rok (pdf) - objavljena dopolnitev seznama 2. 10. 2014 ob 9:30 uri

 - Skupni, uvodni del (skupne določbe)

 - Število razpisanih prostih vpisnih mest za vpis v 1. letnik za Slovence in tujce iz EU - to so mesta za prvi prijavni rok

 - Datumi preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti

 

Posebni del razpisa - po visokošolskih zavodih

 

UNIVERZA V LJUBLJANI

 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    Akademija za glasbo
    Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
    Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
    Biotehniška fakulteta
    Ekonomska fakulteta
    Fakulteta za arhitekturo
    Fakulteta za družbene vede
    Fakulteta za elektrotehniko
    Fakulteta za farmacijo
    Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
    Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
    Fakulteta za matematiko in fiziko
    Fakulteta za pomorstvo in promet
    Fakulteta za računalništvo in informatiko
    Fakulteta za socialno delo
    Fakulteta za strojništvo
    Fakulteta za šport
    Fakulteta za upravo
    Filozofska fakulteta
    Medicinska fakulteta
    Naravoslovnotehniška fakulteta
    Pedagoška fakulteta
    Pravna fakulteta
    Teološka fakulteta
    Veterinarska fakulteta
    Zdravstvena fakulteta

 

UNIVERZA V MARIBORU

 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    Ekonomsko-poslovna fakulteta
    Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
    FG, FS in EPF - Gospodarsko inženirstvo
    FERI in FS - Mehatronika
    Fakulteta za energetiko
    Fakulteta za gradbeništvo
    Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
    Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
    Fakulteta za logistiko
    Fakulteta za naravoslovje in matematiko
    Fakulteta za organizacijske vede
    Fakulteta za strojništvo
    Fakulteta za varnostne vede
    Fakulteta za turizem
    Fakulteta za zdravstvene vede
    Filozofska fakulteta
    Medicinska fakulteta
    Pedagoška fakulteta
    Pravna fakulteta

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

 - vpisna mesta po merilih za prehode

 - vpisna mesta za tujce

 - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    Fakulteta za humanistične študije
    Fakulteta za managament
    Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
    Fakulteta za turistične študije - Turistica
    Fakulteta za vede o zdravju
    Pedagoška fakulteta

 

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU

 

KONCESIONIRANI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

   

    UNIVERZA V NOVI GORICI
      - vpisna mesta po merilih za prehode

      - vpisna mesta za tujce

      - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante

    SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

      - vpisna mesta po merilih za prehode

      - vpisna mesta za tujce

      - vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante     

      Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici
      Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem

      Fakulteta za državne in evropske študije
      Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
      Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

      Gea College - Fakulteta za podjetništvo
      Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
      Visoka šola za tehnologije in sisteme
      Visoka šola za tehnologijo polimerov
      Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
      Visoka šola za varstvo okolja
      Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
   

 

 

Kontakti

 

Za informacije o študiju in prijavno-izbirnem postopku visokošolski zavod, kamor se prijavljate:

 

Za pomoč pri načrtovanju poklicne kariere:

 

Za tehnične težave pri izpolnjevanju prijave za vpis:

 • za težave pri vstopu v prijavo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

  Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca(at)gov.si

  tel.: 01/4788 590

   

 • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

  Podpora eVŠ, e-naslov:evs-prijava.mvzt(at)gov.si - v soboto, 4.10.2014 in nedeljo, 5. 10. 2014 od 9.00 do 15.00 ure

 

Navodila za izpolnjevanje prijave za vpis>>