Skoči na vsebino

IZHODIŠČA

 

Izhodišča nove zakonodaje – ZRRD in ZViS

 

S 1. marcem so bila objavljena izhodišča Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter Zakona o visokem šolstvu, ki so v javni razpravi do vključno 16. marca 2017.

 

Namen zakonov je vzpostaviti nov sistemski okvir, ki s sproščanjem razvojnega potenciala omogoča večjo kakovost pri izvajanju raziskovalnega, pedagoškega, umetniškega in strokovnega dela, hitrejši razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in boljše vključevanje v evropski in svetovni akademski prostor ter učinkovitejši prenos znanja in povezovanja z gospodarstvom.

Zakonska izhodišča za pripravo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti so bila oblikovana ob upoštevanju temeljnega strateškega dokumenta »Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011 do 2020« in izhodišč ožje delovne skupine Sveta za znanost in tehnologijo RS. Pripravljena izhodišča Zakona o visokem šolstvu pa temeljijo na določilih Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-20, njene evalvacije za obdobje od 2011 do 2015, bolonjskih komunikejih, izhodiščih pripravljenih s strani ožje delovne skupine Sveta RS za visoko šolstvo in stališčih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 

Rok za posredovanje odzivov je 16. marec 2017 na naslov gp.mizs(at)gov.si. 

 

 

Komentarji k izhodiščem

 

 

Vse povezave na tej spletni strani so do dokumentov v pdf.