Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVŠ EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKI PROGRAMOV

 

V eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov so vpisani naslednji:

  • visokošolski zavodi (xlsx) - stanje 31. 5. 2019
  • študijski programi (xlsx) - stanje 31. 5. 2019

 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 75/16, se s spremembo 16. člena ukinja razvid visokošolskih zavodov, ki ga je vodilo ministrstvo. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 29/15), razen v delu, ki se nanaša na pridobivanje podatkov za evidenci iz 81.č in 81.d člena zakona.


Podatki, ki so bili zbrani v razvidu visokošolskih zavodov, so zdaj razvidni iz Zbirke podatkov eVŠ (evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji). V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov se vodijo podatki o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter v eVŠ evidenci študijskih programov podatki o javnoveljavnih študijskih programih in študijskih programih za izpopolnjevanje (81. č člen in 81. d člen zakona o visokem šolstvu – Uradni list RS, št. 75/16).

  

 

Če v seznamu ne boste našli študijskega programa, ki se izvaja v Sloveniji kot visokošolski študij, ministrstvu to sporočite na e-naslov: evs-prijava.mizs(a)gov.si in preverite, ali vodi do javnoveljavne izobrazbe.