Skoči na vsebino

EVŠ EVIDENCA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN ŠTUDIJSKI PROGRAMOV

 

V eVŠ evidenco visokošolskih zavodov in študijskih programov so vpisani naslednji:

  • visokošolski zavodi (xlsx) - stanje 31. 5. 2019
  • študijski programi (xlsx) - stanje 31. 5. 2019

 

Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 75/16, se s spremembo 16. člena ukinja razvid visokošolskih zavodov, ki ga je vodilo ministrstvo. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 29/15), razen v delu, ki se nanaša na pridobivanje podatkov za evidenci iz 81.č in 81.d člena zakona.


Podatki, ki so bili zbrani v razvidu visokošolskih zavodov, so zdaj razvidni iz Zbirke podatkov eVŠ (evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji). V eVŠ evidenci visokošolskih zavodov se vodijo podatki o akreditiranih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji ter v eVŠ evidenci študijskih programov podatki o javnoveljavnih študijskih programih in študijskih programih za izpopolnjevanje (81. č člen in 81. d člen zakona o visokem šolstvu – Uradni list RS, št. 75/16).

  

 

Če v seznamu ne boste našli študijskega programa, ki se izvaja v Sloveniji kot visokošolski študij, ministrstvu to sporočite na e-naslov: evs-prijava.mizs(a)gov.si in preverite, ali vodi do javnoveljavne izobrazbe.