Skoči na vsebino

EVROŠTUDENT

Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi Mednarodni projekt EVROŠTUDENT zagotavlja mednarodne primerjalne podatke za socialno razsežnost visokega šolstva v Evropi

AKTUALNO

(18. 12. 2018) Objavljeno je nacionalno poročilo Evroštudent VI - Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov v Evropi 2016-18 za Slovenijo :

 

(6. 3. 2018) Objavljeno je novo poročilo EVROŠTUDENT o življenju študentov v 28 evropskih državah (več si lahko preberete tukaj, novo poročilo EVROŠTUDENT).

 

(17. 5. 2016) Anketiranje v sklopu projekta EVROŠTUDENT VI je v polnem teku. Kdor še ni izpolnil spletnega anketnega vprašalnika, lahko to naredi s klikom TU in tako sodeluje v projektu, ki omogoča pomemben vpogled v socialno ozadje in lastnosti študijske populacije.

 

(11. 5. 2016) Objavljeno je novo glasilo o projektu EVROŠTUDENT VI

 

(22. 4. 2016) Začenja se izvajanje anketiranja v sklopu mednarodnega projekta EVROŠTUDENT VI, pri čemer MIZŠ sodeluje s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Študentsko organizacijo Slovenije. S ciljem zagotovitve čim večji odziv pri izpolnjevanju vprašalnika s strani študentk in študentov, bodo anketne vprašalnike EVROŠTUDENT VI prejeli študentke in študenti vseh slovenskih univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. Vprašalnik je namenjen izpolnjevanju le tistim, ki v tem semestru študirajo v Republiki Sloveniji. Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 15. julija 2016.

 

 

Glede na podana izhodišča, ki jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejelo 10. 9. 2015 s strani EVROŠTUDENTA, na kratko predstavljamo glavne faze izvedbe projekta EVROŠTUDENT VI, ki se lahko v skladu z usklajevanjem s konzorcijem še spreminjajo.

 

 

 

 

Kako študentje iz 30 držav ocenjujejo dostop do visokega šolstva, študijske pogoje ter mednarodno mobilnost študentov in oceno študija ter njihove prihodnje načrte, si lahko ogledate v končnem poročilu projekta EVROŠTUDENT V»Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 2012 - 2015. Synopsis of Indicators«, ki omogoča mednarodno primerjavo rezultatov.

 

Publikacija omogoča vpogled v socialno ozadje ter značilnosti študentske populacije, vstop v visoko šolstvo, vrste in načine študija, študentsko delo, sredstva, stroške in stanovanjske razmere študentov, mobilnost in internacionalizacijo, kot tudi oceno študija ter prihodnjih načrtov študentov.

 

Z vidika odnosa med izobraževanjem in zaposlovanjem poročilo kaže, da mnoge države omogočajo širitev dostopa do skupin študentov, ki so tradicionalno slabo zastopane, kot so na primer tiste iz nizkega socialno-ekonomskega ozadja. Ti študenti v visokošolski prostor s seboj prinašajo lastne delovne izkušnje. Poročilo ugotavlja tudi velik delež tistih študentov, ki opravljajo študentsko delo in sicer predvsem za izboljšanje njihovega življenjskega standarda, vendar pa več kot eden od dveh študentov, ki delata, navaja, da dela zato, da pridobi delovne izkušnje. Ne nazadnje študija daje tudi pomemben vpogled v mobilnost v internacionalizacijo, saj ministrica izpostavi, da globalni, medsebojno povezan svet zahteva globalne in povezane diplomante visokošolskega izobraževanja.

 

Kako si lahko v bazi podatkov EVROŠTUDENT V pripravite analizo po meri?

Baza podatkov EVROŠTUDENT V omogoča dostop do ključnih kazalcev zajetih v raziskavo EVROŠTUDENT, kot so na primer: socialno ozadje in lastnosti študentske populacije, študij, finančni viri in stroški študentov, stanovanjske razmere, internacionalizacija. Vključuje tudi komentarje nacionalnih raziskovalnih skupin o posameznih nacionalnih podatkih.

Na levi strani ekrana izberete državo oziroma države, katerih podatki vas zanimajo ter temo, ki vas zanima. Na desni strani ekrana si lahko izberete izvoz podatkov v PDF ali XLS. S podatki v XLS formatu lahko izdelate lastne analize po meri.

Primer 1:
Če vas zanima, kako zadovoljni so slovenski študenti s študijem, boste podatek o tem našli tako, da izberete državo Slovenijo in temo vrednotenje študija (J Assessment of studies).

 

 

Primer 2:

Če vas zanima, kako zadovoljni so s študijem, glede na kakovost poučevanja, slovenski študenti v primerjavi s študenti drugih držav, vključenih v raziskavo EVROŠTUDENT V, boste podatek o tem našli pri prej omenjeni temi. Izberete še ustrezno podtemo (J Students' satisfaction with current study programme by degree studied for) ter države, ki jih želite vključite v primerjavo. S podatki pridobljenimi v XLS formatu si lahko oblikujete tabelo po meri.

 

Vpogled v kakovost visokega šolstva je raziskava EVROŠTUDENT V omogočila preko analize zadovoljstva študentov vključujoč postavke, kot so kakovosti poučevanja, organizacije študija in urnika, administrativne pomoči študentom in materialnih pogojev za študij (npr.: knjižnica, prostori,..).

Študenti so na vprašanje »Kako ste zadovoljni z vašim študijem glede na kakovost poučevanja?« odgovarjali na lestvici od 5 - zelo zadovoljen/-a do 1 - sploh nisem zadovoljen/-a. Ugotovimo lahko, da se ob upoštevanju deleža zelo zadovoljnih in zadovoljnih študentov Slovenija, glede na kvaliteto poučevanja, z 68 % takih študentov, uvršča med države z izraženim srednjim zadovoljstvom. Največ – 84 % (zelo) zadovoljnih študentov je na Irskem, najmanj pa v Romuniji (41 %).

ZGODOVINA PROJEKTA

 

Projekt EVROŠTUDENT se je začel izvajati leta 1994. Prva publikacija, objavljena leta 2000, je vključevala 8 držav. Republika Slovenija se je v raziskovani projekt vključila v drugem krogu in sodelovala v raziskavah EVROŠTUDENT II, III, IV in V. V decembru 2015 je bilo podpisano pismo o nameri za vključitev RS v projekt EVROŠTUDENT VI, ki se je začel izvajati s 1. 1. 2016 in bo trajal do 31. 5. 2018. Projekt EVROŠTUDENT VI je sofinanciran s strani programa Evropske unije Erasmus+.

 

Peti krog projekta EVROŠTUDENT je bil izveden v obdobju od 2012 do 2015 in je zajel 30 držav, v katerih je bilo v raziskavo vključenih več kot 210.000 študentov. Raziskava EVROŠTUDENT V je bila v RS izvedena leta 2013. Večina držav (21) je za izvedbo ankete v petem krogu izkoristila spletni anketni vprašalnik. V RS je bilo v raziskavo preko spletnega vprašalnika vključenih 2.286 študentov. Izvajala jo je Študentska organizacija Slovenije za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Potekali so različni vsebinsko zaokroženi dogodki, namenjeni predstavljanju položaja študentov v RS in možnosti študija v tujini. Več o izvedbi tega projekta in spremljajočih aktivnostih si lahko ogledate na povezavi:http://www.eurostudent-2013.si/.

 

Publikacije
• EVROŠTUDENT SI 2010: Ekonomski, socialni, bivalni položaj in mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ljubljana: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2010. (EVROŠTUDENT IV);

  Publikacija v angleškem jeziku;
• EVROŠTUDENT SI 2007: Raziskava o ekonomskem, socialnem in bivalnem položaju ter mednarodni mobilnosti študentov v Sloveniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ljubljana: M-KORI Milan Koritnik, s.p., 2007. (EVROŠTUDENT III);
• EVROŠTUDENT 2005: Ekonomski in socialni položaj ter mednarodna mobilnost študentov v Sloveniji. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ljubljana: M-KORI Milan Koritnik, s.p., 2005. (EVROŠTUDENT II).

 

Londonski komunike v točki 2.18 opredeljuje socialno razsežnost visokega šolstva (2007):

 

Visoko šolstvo mora igrati pomembno vlogo pri krepitvi socialne povezanosti, pri zmanjševanju neenakosti ter pri dvigovanju ravni znanja, spretnosti in sposobnosti v družbi. Politike [Policy] morajo biti zato naravnane na maksimaliziranje potenciala posameznikov, tako glede njihovega osebnega razvoja kot glede njihovega prispevka k trajnostni in demokratični družbi, utemeljeni na znanju. Pridružujemo se družbenim prizadevanjem, da sestava študentov, ki v visoko šolstvo vstopajo, v njem sodelujejo in ga dokončajo na vseh stopnjah, odraža različnost naših prebivalstev. Ponovno potrjujemo pomen tega, da so študenti zmožni dokončati svoj študij brez ovir, ki bi izhajale iz njihovega socialnega in ekonomskega ozadja. Zato nadaljujemo s svojim prizadevanjem, da bi zagotovili ustrezne storitve za študente, ustvarili bolj fleksibilne učne poti v visoko šolstvo in znotraj njega, ter na podlagi enakih možnosti na vseh ravneh razširili udeleženost.

 

 

ESNA (European Higher Education News) je v European Higher Education News Bulletin N°164 objavila kratek intervju z vodjo projekta EVROŠTUDENT od leta 2005 do 2015 Dominicom Orrom.


PL4SD (Peer Learning for the Social Dimension) je objavilprezentacije iz skupne konference EVROŠTUDENT V in PL4SD, ki je potekala od 25. do 27. februarja 2015 na Dunaju.


Vsako sodelujočo državo se izrecno spodbuja k uporabi in razširjanju informacij o samem projektu kot o njegovih rezultatih. Vsaka sodelujoča država mora pri tem uporabljati uradni logotip EUROSTUDENT. Ime projekta se vedno piše z velikimi črkami (EUROSTUDENT in ne Eurostudent; lahko se uporablja slovenski prevod; torej EVROŠTUDENT). Koordinatorje projekta je potrebno obvestiti o kakršnikoli uporabi nabora podatkov iz EVROŠTUDENT-a, zato vas prosimo, da nas v primeru uporabe/objave/navedbe teh podatkov obvestite na visokosolstvo.mizs(at)gov.si.

 
Za ažurne informacije o projektu EVROŠTUDENT vas vabimo, da nam sledite na