Skoči na vsebino

NOVICE 2016


(29. 9. 2016)Vabilo javnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo pedagoški študijski program, na predstavitev osnutka javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« (doc)

(31. 8. 2016) Ministrstvo je danes na elektronske naslove vseh visokošolskih zavodov poslalo dopis "Vpis po Merilih za prehode med študijskimi programi (iz "starih" predbolonjskih študijskih programov v bolonjske študijske programe)" (pdf).

 

(19. 8. 2016) Prosta vpisna mesta za drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017. Drugi prijavni rok bo odprt od 22. do 29. avgusta 2016. Prijava za vpis poteka preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava.

 

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali Prve prijave za vpis in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi napisanih študijskih programov. Izjemoma se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so oddali prvo prijavo in bili v prvem roku sprejeti, če imajo za to upravičen razlog (dokazilo je treba poslati s prijavo). V skladu z razpisom je razlog upravičen, ko so kumulativno izpolnjene predpostavke, da gre za zunanji dogodek (zunaj okvira kandidatove običajne dejavnosti), ki je nepredvidljiv, neizogiben in ga kandidat ni bil zmožen odvrniti. O upravičenih razlogih odloči komisija pristojne Visokošolske prijavno-informacijske službe na osnovi pisne prošnje z dokazili, ki jo kandidat pošlje na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe, skupaj s prijavo.

 

(6. 6. 2016) Ministrstvo je danes na elektronske naslove vseh visokošolskih zavodov poslalo dopis "Pravice študentov, ki izhajajo iz statusa študenta, in sporočanje podatkov v eVŠ za študijsko leto 2016/2017" (pdf). Dopis vsebuje pojasnila glede koriščenja absolventa, ponavljanja letnika in zamenjave študijskega programa

 

(2. 6. 2016) Na e-Demokraciji je javni obravnavi objavljen predlog Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija. Ministrstvo zbira pripombe in predloge do 10. 6. 2016 preko e-Demokracije ali na e-naslov: gp.mizs(a)gov.si.

 

(22. 4. 2016) Začenja se izvajanje anketiranja v sklopu mednarodnega projekta EVROŠTUDENT VI, pri čemer MIZŠ sodeluje s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ter Študentsko organizacijo Slovenije. S ciljem zagotovitve čim večji odziv pri izpolnjevanju vprašalnika s strani študentk in študentov, bodo anketne vprašalnike EVROŠTUDENT VI prejeli študentke in študenti vseh slovenskih univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. Vprašalnik je namenjen izpolnjevanju le tistim, ki v tem semestru študirajo v Republiki Sloveniji. Anketa bo na voljo za izpolnjevanje do 15. julija 2016.

 

(20. 4. 2016) Seznam vpisnih mest po dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih z omejitvijo vpisa v študijskem letu 2016/17

 

(18. 4. 2016) V študijskem letu 2016/17 veljajo protokoli o sodelovanju na področju izobraževanja - torej oprostitve šolnin za tujce - za državljane Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije in Srbije. (Dopis ministrstva v pdf). 

 

(7. 4. 2016) Objavljeni so podatki o diplomantih za leto 2015 (xlsx; vir eVŠ). Glej podstran Statistika in analize s področja visokega šolstva.

 

(1. 4. 2016)Dostopni so podatki o prijavah za vpis v 1. letnik (prve želje) za študijsko leto 2016/17 za slovenske državljane in državljane držav članic Evropske unije - prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

 

(15. 3. 2016) Ponudba štipendij Črne Gore za študijsko leto 2016/17: Osemnajst (18) mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Črni Gori v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 35 let.

Popolne vloge morajo prispeti na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v zaprti ovojnici s pripisom "Štipendije Črne gore 2016/17", in sicer najkasneje do 22. aprila 2016. >> Več informacij 

(26. 2. 2016) Objavljen je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu. Rok za pripombe je do 21. marca 2016, lahko jih posredujete tudi na gp.mizs(at)gov.si

 

(28. 1. 2016) Vlada RS dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/17 za javne visokošolske zavode in zasebne visokošolske zavode s koncesijo. Ti za prihodnje študijsko leto 2016/17 skupaj razpisujejo 19.332 vpisnih mest za redni in izredni študij, in sicer za vpis v 1. letnik 17.607 mest za državljane Republike Slovenije in Evropske unije (14.625 mest za redni in 2.982 mest za izredni študij) ter 1.725 mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (1.243 za redni in 483 mest za izredni študij). - seznam študijskih programov s številom mest

 

(28. 1. 2016) V Uradnem listu RS, št. 4/16 z dne 22. 1. 2016 je bil objavljen Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (str. 637-645; pdf). Pravilnik stopi v veljavo z dnem 23. 1. 2016 in se uporablja že za razpise za vpis za študijsko leto 2016/17.

Dodajamo obrazložitev sprememb glede na prej veljavni pravilnik (docx).

 

(23. 1. 2016)Objavljeni so podatki o vpisu za študijsko leto 2015/16, kot so jih visokošolski zavodi sporočili v eVŠ. Glej podstran Statistika in analize s področja visokega šolstva.