Skoči na vsebino

EVŠ PRIJAVA ZA VPIS

http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=sl

 

 

Navodila za izpolnjevanje prijave

pdf - dokumente se odpira s programom Acrobat Reader. Video predstavitve lahko odprete v Windows Media Player.  

 

 

VSTOP V PRIJAVO

 • z uporabniškim imenom in geslom
  • prvi vstop - registracija (pdf) + video
  • ponovni vstop (za urejanje, popravljanje in brisanje prijave) - seznam aktivnih prijav (pdf) + video
  • menjava gesla/pozabljeno uporabniško ime (pdf)

 • z digitalnim potrdilom 

  • prvi vstop - namestitev podpisne komponente in prijava digitalnega potrdila (pdf)
  • ponovni vstop (za urejanje, popravljanje in brisanje prijave) - seznam aktivnih prijav (pdf)

 

 

1. STOPNJA, JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI IN KONCESIJE: Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi

 • Navodila po poglavjih:

   • Izbira razpisa za vpis in vrste prijave za vpis (pdf)
   • Osebni podatki, stalno prebivališče, naslov za obveščanje in Klasius-SRV (pdf)

    • Shema KLASIUS-SRV (pdf)

     • Srednješolci, ki bodo šele opravljali maturo izberejo 15002 za splošno maturo ali 15001 za poklicno maturo.

   • Dosedanja izobrazba:
    • Srednješolska izobrazba (pdf)
    • Srednješolska izobrazba, pridobljena v tujini (pdf)
    • Podatki o dosedanjem visokošolskem študiju pri vrsti prijave vpis po merilih za prehode (pdf)
    • Dosedanja višješolska izobrazba po letu 1995 pri vrsti prijave vpis po merilih za prehode (pdf)
   • Dosedanja visokošolska izobrazba (pdf)
   • Vnos želenega študija (pdf)
   • Priloge (pdf)
   • Predogled in pošiljanje /oddaja prijave:
    • z uporabniškim imenom in geslom (pdf)
    • z digitalnim potrdilom (pdf)
     • opis težave prazno okno Opozorila (doc)

 

 

 

1. STOPNJA, ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 

 

 • Navodila po poglavjih:

  • Izbira razpisa za vpis in vrste prijave za vpis (pdf)
  • Osebni podatki, stalno prebivališče, naslov za obveščanje in Klasius-SRV (pdf)

   • Shema KLASIUS-SRV (pdf)

   • Srednješolci, ki bodo šele opravljali maturo izberejo 15002 za splošno maturo ali 15001 za poklicno maturo.
  • Dosedanja izobrazba:
    • Srednješolska izobrazba (pdf)
    • Srednješolska izobrazba, pridobljena v tujini (pdf)
   • Dosedanja visokošolska izobrazba, preveritev podatkov (pdf)
   • Vnos želenega študija (pdf)
   • Priloge (pdf)
   • Predogled in pošiljanje /oddaja prijave: 
    • z uporabniškim imenom in geslom (pdf)
    • z digitalnim potrdilom (pdf)
     • opis težave prazno okno Opozorila (doc)

 

 

 

2. in 3. STOPNJA, JAVNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI IN KONCESIJE ter ZASEBNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI

 

 • Izbira razpisa za vpis in vrste prijave za vpis (pdf)
 • Osebni podatki, stalno prebivališče, naslov za obveščanje in Klasius-SRV (pdf)
  • Shema KLASIUS-SRV (pdf)

 • Dosedanja izobrazba, s katero se prijavljam za vpis

  • Vrsta prijave: Vpis v 1. letnik (pdf)
  • Vrsta prijave: Vpis po merilih za prehode (pdf)
  • Vrsta prijave: Vzporedni vpis (pdf)

 • Izbira želenega študija (pdf)
 • Izpolnjevanje pogojev in meril (pdf)
 • Priloge (pdf)
 • Predogled in pošiljanje/oddaja prijave:
  • z uporabniškim imenom in geslom (pdf)
  • z digitalnim potrdilom (pdf)
   • opis težave prazno okno Opozorila (doc)

 

 

Pogosta vprašanja in odgovori

 • Opis težave prazno okno Opozorila pri elektronskem podpisovanju prijave za vpis (doc)
 • Če se vam pri izpolnjevanju Prijave za vpis prikaže naslednje Opozorilo:  »Na ta razpis za vpis ste v tem prijavnem roku že vnesli oziroma oddali dovoljeno število prijav, ki je 1 – to so : (navedena številka)."

POJASNILO OPOZORILA: Prijava za vpis ima vgrajeno kontrolo, ki je zaznala, da ste s to EMŠO številko že poskušali oddati prijavo za vpis. POZOR: to ni pojasnilo, da ste prijavo za vpis že oddali!

KAJ NAREDITE?

1) Če ste prijavo za vpis poskušali oddati z digitalnim potrdilom in niste uspeli, pa bi prijavo za vpis sedaj radi oddali z uporabniškim imenom in geslom, morate svojo prijavo, ki ste jo poskušali oddati z digitalnim potrdilom, prvo izbrisati (to storite tako, da vstopite v prijavo z digitalnim potrdilom in kliknete na gumb »Izbriši prijavo«; na e-naslov boste po pošti prejeli obvestilo, da je vaša vloga izbrisana). Šele po tem koraku lahko začnete z izpolnjevanjem prijave za vpis z uporabniškim imenom in geslom, kjer morate opraviti Registracijo, ki jo zaključite preko spletne povezave, ki jo prejmete na e-naslov.

2) Če digitalnega potrdila nimate več (ste ga zbrisali, izgubili geslo, ipd.) in ne morete dostopiti do svoje prijave v eVŠ, sporočite svoj EMŠO oz. številko prijave (lahko pošljete zaslonsko sliko opozorila s številko prijave, kot je prikazana zgoraj) na elektronski naslov podpore eVŠ: evs-prijava.mizs(at)gov.si - dopišite, da želite, da se vam izbriše prijava ter vaše ime in priimek. POZOR! Izbris je mogoče opraviti le v času uradnih ur - od 9.00 do 16.00 ure med delavniki v času odprtih prijavnih rokov.    

Kontakti za pomoč

 

Za informacije o študiju in prijavno-izbirnem postopku:

 

Za pomoč pri načrtovanju poklicne kariere:

  

Tehnična pomoč 

 • za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem:

  Enotni kontakti center, e-naslov: ekc(a)gov.si, tel.: 080 2002 (od 7. do 22. ure med delavniki)

   

 • za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave:

  Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mizs(a)gov.si, tel.: 01/478 46 59 (od 9. do 16. ure med delavniki, v času odprtih prijavnih rokov) - V času od 14. do 15. septembra 2016 bo pomoč dosegljiva od 9. do 13. ure.

 

OPOZORILO:

- V času od 25. do 29. aprila 2016 vsebinska pomoč pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis ne bo dosegljiva.

- V času od 3. do 6. maja 2016 bo pomoč dosegljiva od 9. do 13. ure.

 

 

 

 

Digitalna potrdila

Uporabite lahko vsa spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe uradnih overiteljev v Republiki Sloveniji. To so:

Pomembno: Digitalno potrdilo mora biti izdano na prijavitelja. Digitalno potrdilo je enakovreden dokument osebni izkaznici.

Upoštevajte, da je za pridobitev digitalnega potrdila treba do 10 dni od oddaje vloge. Glede namestitve digitalnega potrdila upoštevajte navodila overitelja.

 

SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačna, podeljuje jo Ministrstvo za notranje zadeve. Naročite jo lahko na upravni enoti. Več informacij na: http://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php