Skoči na vsebino

SPECIFIKACIJE ZA RAZVIJALCE IT

 

Na spletni strani objavljamo funkcionalne specifikacije spletnih servisov informacijskega sistema eVŠ. Kontakt za informacije glede priklopa na spletni servis je: podpora-evs.mizs(a)gov.si.

 

Podatki o študentih in diplomantih

Podatki o študentih in diplomantih se vodijo v eVŠ evidenci študentov in diplomantov (eVŠ-EŠD). Vzpostavljeni so trije spletni servisi:

  • eVS_VZSWs (pdf) - za posredovanje podatkov o študentih in diplomantih iz informacijskih sistemov visokošolskih zavodov v eVŠ-EŠD.
    • Funkcionalna specifikacija kontrol podatkov ob vnosu v eVŠ-EŠD (pdf
  • eVS_MDDSZWs (pdf) - za prejemanje sprememb podatkov o študentih (sistem zastavic). Spletni servis omogoča naročanje na spremembe podatke za točno določenega študenta. 

 

Podatki iz eVŠ prijav za vpis

Za posredovanje podatkov o prijavah za vpis, ki se v eVŠ evidenco prijavljenih za vpis zajamejo preko elektronske vloge (http//:portal.evs.gov.si/prijava), visokošolskim zavodom je vzpostavljen spletni servis:

  • eVS_PrijavaWs (pdf)

 

Podatki o visokošolskih zavodih in študijskih programih

Za pridobivanje podatkov iz eVŠ evidenc visokošolskih zavodov in študijskih programov je vzpostavljen spletni servis eVS_RazvidWS. Podatki vključujejo akreditirane visokošolske zavode in javnoveljavne študijske programe po Zakonu o visokem šolstvu.

  • eVS_RazvidWS (pdf)
    • primer podatkov, ki jih vrne spletni servis za študijske programe (xml; 19,6 MB), visokošolske zavode (xml; 259 KB)
    • Vloga za priklop na spletni servis (docx)

Zadnja verzija spletnega servisa je nameščena na produkciji od 15. 2. 2017.