Skoči na vsebino

MOBILEVŠ

Mobilna aplikacija eVŠ

Mobilno aplikacijo eVŠ lahko brezplačno snamete za naprave:

  • Android v Google Play
  • verzija aplikacije za iOS se od leta 2018 ne vzdržuje več.

 

Brezplačna mobilna aplikacija eVŠ je komunikacijsko orodje, namenjeno dijakom, študentom in ostali zainteresirani javnosti, v katerem so na enem mestu zbrane pomembnejše informacije s področja visokega šolstva v Sloveniji. Aplikacija omogoča iskanje po zbranih podatkih o visokošolskih zavodih (univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije), študijskih programih in študentski prehrani. V rubrikah so podane pomembnjše informacije glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta: štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo ter študentsko delo.

 

Uporabniku mobilna aplikacija eVŠ omogoča:

  • iskanje po zbranih podatkih o visokošolskih zavodih (to so univerze, fakultete, visoke strokovne šole, akademije) in študijskih programih;
  • pregled pomembnih informacij glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta: štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo, študentsko delo;
  • načrtovanje na primer informativnega dne – uporabnik si lahko izriše pot in oceni okvirni čas do izbranega visokošolskega zavoda glede na trenutno lokacijo, ki jo zazna GPS sistem, posamezniku pa prikažejo tudi ostali visokošolski zavodi v bližini;
  • naročanje na opomnik za oddajo prijave za vpis na izbrani prijavni rok ali druge roke v rubriki Pomembni datumi.


Pravno obvestilo


Mobilna aplikacija uporablja podatke iz Evidenčnega in informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji – eVŠ, katerega upravljavec je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo bo pri oblikovanju te mobilne aplikacije skušalo zagotavljati ažurnost podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta, zato Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa in uporabe teh vsebin.

Mobilna aplikacija eVŠ vsebuje tudi povezave do drugih spletnih vsebin, ki pa niso v pristojnosti ministrstva, zato ministrstvo ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

 

 

 

 

Zasnova in izdelava mobilne aplikacije

 

Tovarna idej - www.tovarnaidej.si