Skoči na vsebino

EVS ŠIFRANTI

Stanje podatkov osveženo 7. 3. 2018.

 

 

 

Šifranti visokošolskih zavodov in študijskih programov

Objavljamo podatke iz eVŠ evidenc visokošolskih zavodov in študijskih programov v xml obliki. Podatki vključujejo akreditirane visokošolske zavode in javnoveljavne študijske programe po Zakonu o visokem šolstvu:

  • študijske programe: stanje za študijsko leto 2017/18 (xml; 17,9 MB), stanje za študijsko leto 2018/19 na dan 21. 2. 2018 (xml, 16,8 MB) 
  • visokošolske zavode: stanje za študijsko leto 2017/18 (xml; 257 KB), stanje za študijsko leto 2018/19 na dan 21. 2. 2018 (xml, 260 KB) 
  • specifikacija spletnega servisa eVS_RazvidWS -->

 

  

Splošni eVŠ šifranti

  • Splošni šifranti eVŠ (xlsx) - stanje 12. 11. 2014

Splošni šifranti vključujejo naslednje šifrante v eVŠ (zapisani po vrsti, kot listi v Excelu):

- Vrsta visokošolskega zavoda

- Oblika visokošolskega zavoda

- KLASIUS-P (študijska področja)

- ISCED študijska področja

- FRASCATI

- KLASIUS-SRV (ravni izobrazbe)

- Vrste študijskih programov

- Jeziki

- Države

- Občine (RPE - register prostorskih enot)

- Študijska leta

- Letniki

- Način študija

- Vrste vpisa v letnik