Skoči na vsebino

EVS

Vsebina strani

Spletna stran je namenjena visokošolskim zavodom.

Kontakti za podporo uporabnikom eVŠ: tel.: 01 478 46 59, e-naslov: podpora-evs.mizs(a)gov.si

 

Obvestila

19. 6. 2018 - prekinitev delovanja eVŠ

V torek, 19. 6. 2018, bo med 14.30 in predvidoma 15.30 uro prekinjeno delovanje eVŠ zaradi vzdrževalnih del. - dela zaključena ob 14.47 uri

 

4. 6. 2018

Vezano na obvestilo z dne 5. 4. 2018 (objavljeno spodaj) sporočamo, da je na testnem okolju eVŠ nameščena nova verzija spletnega servisa eVS_VSZWs. To pomeni, da izvajalci informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo visokošolski zavodi, lahko testirajo novosti spletnega servisa. 

 

28. 5. 2018

Ministrstvo za pravosodje je objavilo pojasnila ob začetku uporabe Uredbe o varstvu osebnih podatkov >>.

 

24. 5. 2018

Na eVŠ prijavi za vpis je dodana informacija posameznikom v zvezi z osebnimi podatki v skladu s členom 13 Splošne uredbi o varstvu podatkov.

 

15. 5. 2018
Objavljamo primer objave informacije posameznikom v zvezi z osebnimi podatki v skladu s členom 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov. (docx)
 

13. 4. 2018

Med navodili za uporabnike eVŠ so objavljena posodobljena Navodila za uporabo eVŠ evidence prijavljenih za vpis. Izvoz prijav v Excel sedaj vrača tudi odgovor kontrole A5 glede plačevanja šolnine za redni študij za vsako željo v prijavi.

 

 

5. 4. 2018

Obvestilo visokošolskim zavodom o sporočanju podatka o odpovedi statusu študenta v eVŠ (pdf)

V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu in tretjim odstavkom 9. člena Zakona za urejanje položaja študentov se bo študent, ki zaključi študijski program prve oziroma druge stopnje, od 1. 10. 2018 lahko odpovedal statusu študenta po zaključku študijskega programa.

Podatek o odpovedi statusu študenta po zaključku študija boste visokošolski zavodi v eVŠ sporočali na enak način, kot doslej dogodke izpis in dokončanje. Podatek bo v eVŠ mogoče vnesti ročno ali posredovati preko obstoječega spletnega servisa eVS_VSZWs, v katerem bo dopolnjena operacija »UvoziDogodekLetnik« z novo vrsto dogodka »Odpoved statusu« (dopolnjena specifikacija spletnega servisa je objavljena na spletni podstrani Specifikacije za razvijalce IT). Nova verzija spletnega servisa bo dostopna na testnem okolju eVŠ predvidoma po 20. 5. 2018.

 

7. 3. 2018

Na spletni podstrani statistika in analize s področja visokega šolstva so objavljeni podatki o diplomantih za leto 2017.

 

19. 2. 2018

Vezano na podaljšanja Protokola o izobraževanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, ki se izteče s študijskim letom 2017/18, objavljamo povezavo na novico ministrstva za civilne zadeve Bosne in Hercegovine z dne 9. 2. 2018, v katerem sporočajo, da so aktivnosti v teku.    

 

19. 1. 2018

V Uradnem listu RS št. 4/18 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (pdf).

 

28. 12. 2017

Na spletni podstrani statistika in analize s področja visokega šolstva so objavljeni podatki o vpisanih študentih za študijsko leto 2017/18

 

30. 11. 2017

Objavljamo Informacijo o eVŠ prijavi za vpis za študijsko leto 2018/19 (pdf), ki pojasnjuje postopke, povezane s prijavo za vpis preko eVŠ.

 

 

17. 11. 2017

V veljavo je stopil Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ). Obvestilo o novostih, ki jih prinaša ZUPŠ si lahko preberete v dopisu ministrstva (pdf).

 

 

16. 10. 2017

Visokošolske zavode spominjamo, da morate v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena Pravilnika o zagotavljanju podatkov za eVŠ sporočiti v eVŠ naslednje podatke za preteklo študijsko leto:

  • do 30. 10. 2017: za študente na študiju v RS podatke o doseženih kreditnih točkah za preteklo študijsko leto 2016/17
  • do 30. 11. 2017:
    • za študente na študiju v RS podatke o njihovi mednarodni izmenjavi v okviru študija v študijskem letu 2016/17
    • za tuje študente na izmenjavi za študij v RS: podatke o doseženih kreditnih točkah v okviru izmenjave v študijskem letu 2016/17

 

 

10. 10. 2017

Objavljamo dodatno pojasnilo visokošolskim zavodom glede študija diplomantov in plačevanja šolnine za redni študij (pdf).

 

 

 

25. 9. 2017

Pregled ukrepov za visokošolske zavode glede priprave razpisa za vpis za študijsko leto 2018/19 in problematike preverjanja znanja jezika ter istovetnosti tujih listin (pdf;priloga) s ciljem preprečevanja fiktivnega vpisa tujih študentov.

 

 

19. 9. 2017

Objavljamo predstavitev z informativnega dogodka: »Predstavitev novosti v zvezi s statusom študenta in pravicami iz študija, ki se pričnejo uveljavljati s študijskim letom 2017/18«:

  • Predstavitev (pdf)
  • Priloga s primeri za koriščenje absolventa oz. dodatnega leta (xlsx)

 

18. 9. 2017

Rezultati jesenskega roka mature 2017 so bili uvoženi v eVŠ danes, 18. 9. 2017, ob 10. uri.

Visokošolski zavodi do podatkov lahko dostopate v eVŠ evidenci prijavljenih za vpis na podatkih posamezne prijave.

 

 

8. 9. 2017

Ministrstvo za strokovne službe visokošolskih zavodov v ponedeljek, 18. 9. 2017, organizira informativni dogodek: »Predstavitev novosti v zvezi s statusom študenta in pravicami iz študija, ki se pričnejo uveljavljati s študijskim letom 2017/18«. Vabilo (pdf)

 

 

5. 9. 2017

V okviru eVŠ bo do leta 2020 vzpostavljen sistem za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov. Prva informacija…

 

 

10. 8. 2017

V četrtek, 10. 8. 2017 eVŠ ne bo dosegljiv med 16. in predvidoma 17. uro zaradi nadgradnje varnostne sheme. - nameščena je bila nova verzija centralne Varnostne sheme, ki omogoča podporo digitalnim potrdilom, izdanim po 01.07.2017. Dostop do eVŠ je sedaj mogoč tudi z "novimi« kvalificiranimi digitalnimi potrdili: AC NLB 2, HALCOM-FO e-signature 1, HALCOM-PO e-seal 1, HALCOM-PO e-signature 1, POSTA-CA G2, SIGEN-CA G2, SIGOV-CA2

 

 

28. 7. 2017

Obvestilo visokošolskim zavodom vezano na kontrole glede koriščenja dodatnega leta oz. absolventa v študijskem letu 2017/18:

Visokošolski zavodi upoštevajte, da do vpisa absolventa oz. dodatnega leta niso upravičeni študenti, ki so se po merilih za prehode vpisali v isti ali nižji letnik, kot so bili vpisani na prejšnjem študijskem programu

V primeru študentov starih dodiplomskih študijskih programov, ki so se lani vpisovali po merilih za prehode v zadnji letnik bolonjskih študijskih programov, bili pa so že vpisani v absolventa ali zadnji letnik prejšnjega programa, kontrola A2 v eVŠ ne prepozna pravilno, da je bil vpis v bolonjski program sprememba študijskega programa, ker gre za vpise pred letom 2012 ali pa celo pred letom 2005 za katere ni podatka v eVŠ.

 

 

27. 7. 2017

Objavljamo dopis ministrstva poslan visokošolskih zavodom s pojasnilom glede opravljanja preventivnih sistematičnih zdravstvenih pregledov študentov - 2017/18 (pdf dopis, priloga 1, priloga 2).

 

 

14. 7. 2017

Objavljamo obvestilo Policije o trenutnih trendih migracij na območju Evropske unije (pdf), ki bi lahko vplivali na pojav zlorab dovoljenj za prebivanje z namenom študija – to je na prijave za vpis tujih državljanov, ki nimajo namena ostati in študirati v Sloveniji.
Pri obravnavi prijav za vpis za študijsko leto 2017/18 velja dodatno previdnost nameniti prijavam državljanov iz Bangladeša, Nepala in Indije. Glede na trenutno stanje prijav pa pozornost zbujajo tudi Nigerija, Rusija, Turčija, Iran in Pakistan.

 

 

10. 7. 2017

Objavljamo obrazec za registracijo dostopov visokošolskih zavodov do storitve spletnega servisa eVS_PladenjWs, za izvajanje kontrol glede plačevanja šolnine, ponavljanja letnika in vpisa v absolventa/dodatno leto.

 

 

10. 7. 2017

Visokošolske zavode obveščamo, da bodo podatki o rezultatih mature za spomladanski rok 2017 v eVŠ osveženi predvidoma v torek, 11. 7. 2017.

 

 

5. 7. 2017

Na podstrani Specifikacije za razvijalce IT je objavljena posodobljena specifikacija spletnega servisa eVS_PladenjWs, preko katerega bodo visokošolski zavodi za študijsko leto 2017/18 lahko preverjali podatke o študentih glede plačevanja šolnine, ponavljanja letnika, vpis absolventa oz. dodatnega leta. 

 

Načrtovano je, da bodo visokošolski zavodi lahko začeli pošiljati poizvedbe od 24. 7. 2017. Glede ureditve dostopa do spletnega servisa bomo navodila še objavili.  

 

 

19. 6. 2017

Slovenija se je vključila s podatki o visokošolskih zavodih v ETER - European Teritiary Education Register (Evropski register o terciarnem izobraževanju): https://www.eter-project.com/

 

2. 6. 2017

Objavljamo pojasnilo visokošolskim zavodom glede študija diplomantov in vzporednega študija v povezavi s plačilom šolnine skladno s 77. členom ZViS za študente, ki so se vpisali pred 15. 12. 2016, ko je novela Zakona o visokem šolstvu stopila v veljavo. (pdf)

 

 

7. 4. 2017

Visokošolske zavode obveščamo, da je objavljen posodobljen opis postopka ugotavljanja kdaj mora študent plačati šolnino za redni študij na prvi in drugi stopnji na podstrani z navodili za uporabnike eVŠ pod Evidenca študentov in diplomantov, Specifikacija kontrol

 

Na ministrstvu pripravljamo specifikacijo vseh kontrol vezanih na status študenta (absolvent, ponavljanje letnika, dosežena raven izobrazbe), ki jih bodo visokošolski zavodi lahko izvajali preko eVŠ. Objavo načrtujemo do 9. 5. 2017.

 

13. 3. 2017

Na spletni podstrani ministrstva Statistika in analize s področja visokega šolstva so objavljeni posodobljeni podatki o diplomantih s podatki za leto 2016.

 

13. 3. 2017

V Uradnem listu RS, št. 12/17 je bil objavljen Pravilnik o zagotavljanju podatkov za eVŠ. Pravilnik velja od 11. 3. 2017. Z dnem uveljavitve tega pravilnika je prenehal veljati Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov in zagotavljanju podatkov za eVŠ (Uradni list RS, št. 29/15 in 75/16). 

  

15. 2. 2017

Obvestilo visokošolskim zavodom glede statusa študenta in diplomiranja na študijskih programih prve stopnje od 15. 12. 2016 dalje.
Od vključno 15. 12. 2016 velja, da če študent diplomira na študijskem programu prve stopnje pred iztekom študijskega leta, v katerem je vpisan, status študenta ohrani do 30. septembra. Sprememba je vezana na uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16), ki je začel veljati 15. 12. 2016.
Poročanje podatkov v eVŠ ostaja nespremenjeno. Visokošolski zavodi ažurno sporočajo podatke o diplomiranju v eVŠ. eVŠ poskrbi, da se informacija glede statusa študenta pravilno posreduje institucijam, ki uporabljajo ta podatek za dodeljevanje drugih pravic in ugodnosti iz javnih sredstev.

 

20. 1. 2017

V Uradnem listu RS, št. 3/17 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (pdf).

 

20. 1. 2017

Na spletni podstrani ministrstva Statistika in analize s področja visokega šolstva so objavljeni posodobljeni podatki o študentih s podatki za študijsko leto 2016/17.

 

3. 1. 2017

Na kontaktne elektronske naslove visokošolskih zavodov je bila danes poslana Informacija o eVŠ prijavi za vpis za študijsko leto 2017/18 (pdf)

 

 

22. 12. 2016

Objavljamo prezentacijo predstavitve novosti, ki jih prinaša ZViS-K glede statusa študenta za institucije, ki upoštevajo podatek o statusu študenta pri dodeljevanju drugih pravic in ugodnosti študentov (pdf).

 

2. 12. 2016

V Uradnem listu RS, št. 75/16 je bil dne 30. 11. 2016 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (pdf). Zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

30. 11. 2016

Rokovnik prijavno-sprejemnih postopkov v študijskem letu 2017/18 javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov za skupni razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe druge stopnje, vpis v 1. letnik (pdf)

 

20. 10. 2016

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport jedanes podpisala pogodbo za redno vzdrževanje in razvoj Evidenčnega in analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) v prihodnjih treh letih. Poleg nadgradnje obstoječih funkcionalnosti eVŠ je namen pogodbe izboljšati učinkovitost delovanja informacijskega sistema eVŠ in uporabnikom še dodatno olajšati določene postopke, denimo z nadgradnjo elektronske vloge prijave za vpis. Skupna predvidena vrednost pogodbe znaša 354.453,92 evrov. Celotna novica...

 

14. 10. 2016

Na spletni strani z navodili za uporabnike eVŠ so dodana Navodila za poročanje podatkov o mednarodni izmenjavi študentov za študijsko leto 2016/17 (pdf)

 

18. 4. 2016

V študijskem letu 2016/17 veljajo protokoli o sodelovanju na področju izobraževanja - torej oprostitve šolnin za tujce - za državljane Bosne in Hercegovine, Kosova, Makedonije in Srbije. (Dopis ministrstva v pdf). 

 

     

  

ARHIV OBVESTIL

 

 

Obrazci

 

 

 

Digitalna potrdila

Posamezniki do eVŠ lahko dostopajo s spletnim kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene uradnih overiteljev v Republiki Sloveniji. Zadostuje spletno digitalno potrdilo ni potrebno posebno digitalno potrdilo.

 

Uradni overitelji so: