Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ

 

 

Temeljna vloga slovenskega in drugih nacionalnih ogrodji kvalifikacij je, da pojasnijo horizontalne in vertikalne relacije med različnimi tipi kvalifikacij, certifikati in spričevali/diplomami. Sestavljena so iz opisnikov ravni (level decriptors), pri čemer vsak opisnik ravni pojasnjujejo učni rezultati (learning outcomes).

 

 

Učni rezultati so tako osrednji temelj, termin, koncept in meter nacionalnih ogrodij kvalifikacij, od katerih je odvisna uspešnost in transparentnost nacionalnih ogrodij in implementacija evropskega ogrodja kvalifikacij v državah EU. Učni rezultati naj bi preko nacionalnih ogrodji kvalifikacij omogočali:

- primerljivost in transparentnost kvalifikacijskih sistemov,

- vseživljenjsko učenje,

- piznavanje neformalnega in priložnostnega učenja,

- zagotavljanje kakovosti ter

- boljšo povezanost med izobraževanjem in trgom dela.     

                                                                                   

                                                                                                    

 

Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so: podpreti vseživljenjsko učenje; povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij; ter izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo. 

 

SOK je komunikacijsko ogrodje z manjšim reformnim dometom. Izhodišči za razvrščanje kvalifikacij v SOK sta resorna zakonodaja in Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).

 

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 28. 12. 2015 (št. 104/2015). 

 

Zakon določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), to je enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji, temeljne pojme (kvalifikacija, učni izid, kompetenca, itd.), ujemanje ravni SOK z Evropskim ogrodjem kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) in Evropskim ogrodjem visokošolskih kvalifikacij (EOVK), postopke in pristojnosti glede umeščanja kvalifikacij, vzpostavitev Nacionalne koordinacijske točke SOK in EOK ter vodenje evidenc (registra kvalifikacij SOK).