Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji je upravni postopek (Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki se prične na tisti izobraževalni instituciji, kjer imetnik listine želi nadaljevati izobraževanje.

 

Vloga se poda na Obrazcu N (Form N), ki je kot priloga sestavni del Pravilnika o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 103/11 in 91/15), razen pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih študijskih programih v Republiki Sloveniji.

 

 

 

Pri priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na visokošolskih študijskih programih v Republiki Sloveniji, se vloga poda z elektronsko prijavo za vpis, izpolnjeno v eVŠ, ki že v sami prijavi vsebuje tudi vlogo za priznavanje izobraževanja.

 

K obrazcu N, je potrebno predložiti dokumentacijo, ki jo zahteva izobraževalna institucija v skladu s pravilnikom. Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba, ki jo pooblasti predstojnik izobraževalne institucije.

 

V postopku priznavanja izobraževanja se nato v skladu z merili iz 16. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 popr. in 109/12) z odločbo odloči o pravici imetnika listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na želeni izobraževalni instituciji.

 

V primeru, da kandidat z odločitvijo izobraževalne institucije ni zadovoljen, se lahko v osmih dneh od prejema odločbe pritoži pri izobraževalni instituciji.

 

 

 

OSNOVNE ŠOLE

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v osnovni šoli Republike Slovenije se ne izvaja več. Več v okrožnici - Obravnavanje tujega izobraževanja v slovenskih osnovnih in glasbenih šolah.

 

 

Posveti/seminarji

21. 11. 2017

Posvet za pooblaščene osebe na visokošolskih zavodih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ENIC-NARIC center je dne 21. 11. 2017 organiziral posvet za pooblaščene osebe na visokošolskih zavodih na temo priznavanja izobraževanja.  

 

Udeleženi so bili predstavniki vseh univerz in njihovih posameznih članic ter samostojnih visokošolskih zavodov, skupno je bilo prijavljenih okrog 100 udeležencev. Na posvetu smo spregovorili o aktualnih mednarodnih in domačih vidikih priznavanja izobraževanja, izzivih globalizacije na področju priznavanja visokošolskih kvalifikacij in zagotavljanja kakovosti ter prenesli informacije iz izrednega zasedanja Odbora Lizbonske konvencije za priznavanje na temo begunske problematike. Dnevni red...

 

Prezentacije:

1. Mednarodni vidiki priznavanja izobraževanja - Globalna in Lizbonska konvencija (mag. Eva Vilfan Kavčič)

2. Mednarodni vidiki priznavanja izobraževanja - Globalna in Lizbonska konvencija (Anita Jesenko)

3. Evropski priročnik o priznavanju za visokošolske institucije - EAR HEI Manual (mag. Iztok Žebovec)

4. Izzivi avtomatičnega priznavanja (mag. Eva Vilfan Kavčič)

5. Priznavanje izobraževanja beguncem in osebam v podobnem položaju (mag. Alenka Lisec)

6. Spremembe in dopolnitve Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Anita Jesenko)

7. Aktualne zadeve, vezane na prijave tujih kandidatov iz rizičnih držav in fiktivni vpis (Duša Marjetič)

 

  

 

7. 10. 2014

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja sta dne 7. 10. 2014 organizirala nacionalni posvet v visokem šolstvu, ki je potekal na Brdu pri Kranju. Tema letošnjega posveta je bila priznavanje izobraževanja.

 

Nacionalni posvet je bil namenjen visokošolskim zavodom (pooblaščenim osebam za postopke priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in vodstvu visokošolskih zavodov), predstavnikom Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu ter drugim predstavnikom zainteresirane javnosti.

 

Na dogodku sta sodelovala tudi dva tuja eksperta s področja priznavanja izobraževanja in drugih povezanih vsebin, ki so bile uvodoma predstavljene v prvem delu posveta. V drugem delu posveta je bilo organizirano delo po skupinah.

 

PROGRAM  

VABILO

1. Analiza vprašalnika

2. Predstavitev; Gunnar Vaht (Head of Estonian ENIC/NARIC)

3. Predstavitev; Daniël De Schrijver (ENIC-NARIC Flanders)

4. Predstavitev; Univerza v Novi Gorici

5. Predstavitev; Delavnica - Priznavanje, uporaba in prevajanje/tolmačenje strokovnih in znanstvenih naslovov

6. Predstavitev; Delavnica - Informacije in različni vidiki priznavanja

 

  

 

12. 1. 2012

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ENIC-NARIC center je v mesecu januarju in februarju 2012 pripravilo seminarje na katerih je predstavilo nov Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in izvedlo delavnice na temo priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Gradivo za izobraževalne institucije:

- predstavitev zakona

praktični del (postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja)

 

   

 

 

 

 

 

 

Projekt SCAN-D

Republika Slovenija je vključena v projekt SCAN-D - Samples&Copies of Academic National Diplomas (v nadaljevanju: SCAN-D). Projekt je sofinanciran s strani Evropske Komisije v okviru programa Erasmus+, Akcija 3 (podpora za reformo politik). Projekt se je začel izvajati v juliju 2014 in se zaključi septembra 2015.

 

Cilj projekta je izboljšati prepoznavanje posameznih visokošolskih diplom iz različnih držav v mednarodnem prostoru, hkrati pa želi spodbuditi sodelovanje med visokošolskimi zavodi in nacionalnimi ENIC-NARIC centri.

 

 

V okviru SCAN-D projekta se, za doseganje navedenega, preko nacionalnih ENIC NARIC centrov pri visokošolskih izobraževalnih institucijah zbirajo vzorci nacionalnih javnih listin o izobraževanju, ki jih izdajajo visokošolske izobraževalne institucije, iz petnajstih sodelujočih držav: Belorusije, Belgije (Flandrija), Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Češke, Hrvaške, Izraela, Italije, Latvije, Litve, Nizozemske, Nove Zelandije, Portugalske, Španije in Slovenije. Na podlagi zbranih skeniranih vzorcev diplom bo ustvarjena posebna baza vzorcev diplom za potrebe priznavanja, pri čemer bodo podatki v bazi primerno zaščiteni po https protokolu, vsi vzorci diplom pa označeni z besedo copy.

 

 

Samo pooblaščeni zaposleni na petinpetdesetih ENIC NARIC centrih (http://www.enic-naric.net/country-pages.aspx), ki delujejo v okviru ali po pooblastilu ministrstev pristojnih za izobraževanje, bodo namreč po predhodni identifikaciji in pod posebnim zaščitenim geslom imeli dostop do zbirke zbranih vzorcev diplom vseh držav, sodelujočih v projektu, kar bo izboljšalo in olajšalo postopke priznavanja v teh primerih. V vsakem postopku priznavanja oz. vrednotenja je namreč predmet preučevanja in presojanja verodostojnosti ravno osnovna zgradba izdanih javnih listin in spremljajočih dokumentov, ki dokazujejo zaključeno javnoveljavno izobraževanje (Diploma, Priloga k diplomi…).

V primeru, da visokošolski zavod želi informacijo o določeni tuji visokošolski diplomi, za pomoč zaprosi nacionalni ENIC-NARIC center.

Ob tem je potrebno poudariti, da bodo diplome izobraževalnih institucij, ki bodo posredovale skenirane vzorce diplom, lahko hitreje prepoznane in posledično pravičnejše in hitreje priznane v drugih državah.

 

 

Vabilo k sodelovanju...