Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO

 

Kotnikova 38
1000 Ljubljana

 

 

telefon: 01/ 478 46 19

 

 

Direktorat za visoko šolstvo opravlja naloge, s katerimi se zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju visokega šolstva in priznavanja izobraževanja.

 

 

Sektor za visoko šolstvo:

 • Pripravlja sistemske rešitve za oblikovanje politike oziroma strategijo razvoja visokega šolstva. Njegove naloge vključujejo pripravo predpisov s področja visokega šolstva, spremljanje in vrednotenje učinkov nacionalnega programa visokega šolstva ter vključevanje v evropski visokošolski prostor oz. regionalne integracije in organe EU.
 • Pristojen je za evidenco visokošolskih zavodov, študijskih programov in zasebnih visokošolskih učiteljev.
 • Pristojen je tudi za študentske domove in subvencionirano bivanje visokošolskih študentov.
 • Večji del nalog zavzema financiranje visokošolskih in drugih zavodov.
 • Spremlja socialno-ekonomska vprašanja študentov (raziskava EVROŠTUDENT). 
 • Skrbi za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 in spodbujanje učenja slovenščine (lektorati).
 • Skrbi za evidenčni in informacijski sistem visokega šolstva v RS – eVŠ.

 

ENIC-NARIC center je v skladu z Lizbonsko konvencijo ustanovljen nacionalni informacijski center za priznavanje kvalifikacij in je pristojen za vrednotenje in priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Temeljne naloge ENIC-NARIC centra so naslednje:

 • zbiranje in posredovanje informacij o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav,
 • vodenje postopkov in izdaja mnenj o izobrazbi v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja,
 • priprava informacij javnega značaja za uporabnike,
 • svetovanje in informiranje posameznikov in institucij o slovenskem in tujem izobraževanju,
  mednarodno sodelovanje v mrežah ENIC-NARIC centrov.