Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO

 

Kotnikova 38
1000 Ljubljana

 

 

telefon: 01/ 478 46 19

 

 

Direktorat za visoko šolstvo opravlja naloge, s katerimi se zagotavlja izvajanje dejavnosti na področju visokega šolstva in priznavanja izobraževanja.

 

 

Sektor za visoko šolstvo:

 • Pripravlja sistemske rešitve za oblikovanje politike oziroma strategijo razvoja visokega šolstva. Njegove naloge vključujejo pripravo predpisov s področja visokega šolstva, spremljanje in vrednotenje učinkov nacionalnega programa visokega šolstva ter vključevanje v evropski visokošolski prostor oz. regionalne integracije in organe EU.
 • Pristojen je za evidenco visokošolskih zavodov, študijskih programov in zasebnih visokošolskih učiteljev.
 • Pristojen je tudi za študentske domove in subvencionirano bivanje visokošolskih študentov.
 • Večji del nalog zavzema financiranje visokošolskih in drugih zavodov.
 • Spremlja socialno-ekonomska vprašanja študentov (raziskava EVROŠTUDENT). 
 • Skrbi za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 in spodbujanje učenja slovenščine (lektorati).
 • Skrbi za evidenčni in informacijski sistem visokega šolstva v RS – eVŠ.

 

ENIC-NARIC center je v skladu z Lizbonsko konvencijo ustanovljen nacionalni informacijski center za priznavanje kvalifikacij in je pristojen za vrednotenje in priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Temeljne naloge ENIC-NARIC centra so naslednje:

 • zbiranje in posredovanje informacij o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav,
 • vodenje postopkov in izdaja mnenj o izobrazbi v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja,
 • priprava informacij javnega značaja za uporabnike,
 • svetovanje in informiranje posameznikov in institucij o slovenskem in tujem izobraževanju,
  mednarodno sodelovanje v mrežah ENIC-NARIC centrov.