Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS V VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Postopek prijave v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje.

Sklep o določitvi izvajalca prijavne službe

 

Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani na spletni strani Višješolske prijavne službe.

www.vss-ce.com/vps   

 

 

Višje šole, ki so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov.

 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih:

 

• Prvi prijavni rok: od 12. februarja do 18. marca 2019
• Drugi prijavni rok: od 26. avgusta. do 30. avgusta 2019

 

 


Pomembni datumi:

  • Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 15. februarja 2019 in v soboto, 16. februarja 2019.
  • Višje strokovne šole bodo do 14. junija 2019 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
  • Višješolska prijavna služba bo do 19. julija 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
  • Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 21. avgusta 2019.
  • Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 23. avgusta 2019 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.
  • Višje strokovne šole bodo do 10. septembra 2019 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
  • Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.
  • Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2019.

 


OPOZORILO

 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju  (Uradni list RS, št 86/2004, 100/2013) določa:

- Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.
- V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.