Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAMI

***  800  UR  PRAKTIČNEGA  IZOBRAŽEVANJA  V  PODJETJIH  ***


***  PRAKTIČNO  IZOBRAŽEVANJE  =  STIK  Z  DELODAJALCI  ***

 

 

Višješolski strokovni študij temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev. Programi so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Prav po tem se razlikujejo od visokošolskega študija.

 

Prednost višješolskega strokovnega študija je t.i. praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija. 40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih.

 

Podlaga za pripravo višješolskih študijskih programov so poklicni standardi, ki določajo poklicne kompetence.Te v dialogu s socialnimi partnerji določi minister, pristojen za delo. Zaradi prostega pretoka oseb in priznavanja poklicnih kvalifikacij, morajo biti poklicni standardi primerljivi po vsej EU.

 

2-letni višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami.

 

Pregled programov in višjih strokovnih šol (spletna stran SVSŠ)

 

Višješolski strokovni študij omogoča tudi mednarodne izmenjave študentov za prakso ali študij v državah programa Erasmus+.

 

 

Seznam višješolskih študijskih programov:

  

ProgramObjava

avtoservisni menedžment 

Uradni list, št. 47/2011
balet  Uradni list, št. 6/2015
bionikaUradni list RS, št. 102/2011
ekonomistUradni list, št. 117/07
elektroenergetikaUradni list, št. 117/07
elektronikaUradni list, št. 117/07
fotografijaUradni list, št. 117/07, Uradni list, št. 79/2010
geotehnologija in rudarstvoUradni list, št. 117/07
gostinstvo in turizemUradni list, št. 117/07, Uradni list, št. 79/2010
gozdarstvo in lovstvoUradni list, št. 8/2009, Uradni list, št. 79/2010
gradbeništvoUradni list, št. 117/07
hortikulturaUradni list, št. 43/2007
informatikaUradni list, št. 117/07
kozmetikaUradni list, št. 79/2010Uradni list, št 14/2017
lesarstvoUradni list, št. 117/07
logistično inženirstvoUradni list, št. 117/07
medijska produkcijaUradni list, št. 117/07, Uradni list, št. 79/2010
mehatronikaUradni list, št. 117/07
naravovarstvoUradni list, št. 16/2010
oblikovanje materialovUradni list, št. 117/07, Uradni list, št. 79/2010
organizator socialne mrežeUradni list, št. 117/07
poslovni sekretar

Uradni list, št. 117/07

računovodja* zasebni program
snovanje vizualnih komunikacij in trženjaUradni list, št. 86/2013

strojništvo

Uradni list, št. 117/07

telekomunikacijeUradni list, št. 117/07
upravljanje podeželja in krajineUradni list, št. 43/07
ustni higienikUradni list, št. 117/07

varovanje 

Uradni list, št. 47/2011

varstvo okolja in komunalaUradni list, št. 117/07
velnes (Doba) * zasebni program
velnesUradni list, št. 79/2010
živilstvo in prehranaUradni list, št. 43/07

 

Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov (Izhodišča, Soglasje)

Študijski programi so po stroškovni zahtevnosti razvrščajo v programske skupine z naslednjimi faktorji:

  1. skupina: 1,1
  2. skupina: 1,25
  3. skupina: 1,35
  4. skupina: 1,60

Ravrstitev programov v programske skupine: (24. 11. 2015)

 

 

 

Mreža višjih strokovnih šol

 

Javne višje strokovne šole se ustanavljajo kot javni izobraževalni zavodi ali njihove organizacijske enote, zasebne šole pa se lahko organizirajo tudi kot gospodarske družbe. Zakon določa in ureja strokovne organe šole, ki so obvezni ne glede na njeno organiziranost – tudi takrat, kadar je šola organizirana kot gospodarska družba ali njena enota. 
 
a) Javna mreža šol


V javno mrežo šol – za opravljanje javne službe – spadajo:

  • šole, ki jih je ustanovila država,
  • zasebne šole ali zasebniki (pravne ali fizične osebe), ki jim na podlagi javnega razpisa minister pristojen za višje strokovno izobraževanje dodeli koncesijo za izvajanje javnoveljavnega programa. 

 
b) Zasebne šole


Višješolsko izobraževanje je mogoče tudi v zasebnih šolah, ki jih ustanovijo pravne ali fizične osebe in izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnoveljavnega programa, imajo predavateljski zbor, ustrezne prostore in opremo, pri delodajalcih zagotovljena mesta za praktično izobraževanje študentov, verificirana pri pristojni zbornici, ter so vpisane v razvid višjih strokovnih šol.

 

Zemljevid VSŠ v Sloveniji  (SkupnostVSŠ)