Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja. Gre za izrazito praktično usmerjen študij, ki temelji na jasno definiranih potrebah delodajalcev.

 

 

Na področju višješolskega strokovnega izobraževanja želimo optimizirati mrežo višjih strokovnih šol, okrepiti sodelovanje na mednarodni ravni, zagotoviti čim boljšo povezanost z gospodarstvom ter zagotoviti stabilen razvoj višjih strokovnih šol.

 

 

Tudi v Evropi se čedalje pogosteje poudarja nujnost krajšega terciarnega izobraževanja (ang. tertiary short cycle education oziroma sub-degree level ali short cycle level). Združenje EURASHE – The European Association of Institutions in Higher Education, opozarja, da v Evropi kratko terciarno izobraževanje ne sme biti prezrto, če hočemo postati najbolj dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Ugotavlja, da je to izobraževanje prepoznano kot vitalen del visokošolskega in da pomembno pripomore k razvoju vseživljenjskega izobraževanja. Prav zato Združenje EURASHE priporoča, naj bo kratko terciarno izobraževanje upoštevano v bolonjskem procesu, naj bo vzpostavljen most med njim in stopenjskim (visokošolskim) študijem.

 

 

Višje strokovno izobraževanje v Sloveniji ureja Zakon o višjem strokovnem izobraževanju iz leta 2004 s spremembami, del področja pa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju se višje strokovno izobraževanje opredeljuje kot »kratko visokošolsko izobraževanje«.

 

 

Vladna uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja »KLASIUS« je uvrstila višjo strokovno izobrazbo v  skupino VI skupaj z visoko strokovno izobrazbo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (www.nok.si) razvršča višješolsko strokovno izobraževanje na raven kvalifikacije SOK 6, EOK 5 (kratki cikel).
 

 

 

 

 

Skupnost višjih strokovnih šol RS

 

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Skupnost VSŠ) deluje kot strokovno združenje višjih strokovnih šol.

 

Skupnost VSŠ spodbuja povezovanje višjih strokovnih šole z različnimi deležniki na področju izobraževanja in usposabljanja ter gospodarstva, ki se odraža v inovativnosti in podjetnosti. Spodbuja in krepi sisteme zagotavljanja kakovosti. Deluje kot skupno raziskovalno telo in izvaja analitično delo. Skupnost VSŠ deluje kot vez med višjimi strokovnimi šolami in kot njihov predstavnik v nacionalnem in mednarodnem okolju.

 

 Spletna stran Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije