Skoči na vsebino

VPIS

Prijavljanje za vpis v višje strokovne šole bo potekalo preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani na spletni strani Višješolske prijavne službe:

www.vss-ce.com/vps    Sklep o določitvi izvajalca prijavne službe

 

 

 

SEZNAM VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL

 

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE VPISANE V RAZVID IZVAJALCEV JAVNO VELJAVNIH VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 

 

 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

 

 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

 

 

 

ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017