Skoči na vsebino

DIJAŠKI DOMOVI

Razpis za vpis v dijaške domove za šolsko leto 2018/2019

 

 

Obrazci

&nbs

  • Prijavnica za sprejem v dijaški dom (pdf)
    • Priloga k prijavnici za sprejem v dijaški dom - Vloga za subvencijo - (doc)

 

 

 

Splošno

 

Temeljni namen delovanja dijaškega doma je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter uspešna vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih.

 

Bivanje v dijaških domovih je urejeno z:

 

  • Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 98/05 - uradno prečiščeno besedilo),
  • Zakonom o gimnazijah (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96 in 59/01),
  • Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 79/06)
  • Pravilnikom o normativih in standardih v dijaških domovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 76/03, 89/2003 in 61/2005),
  • Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih (Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2006),
  • Vzgojnim programom za dijaške domove, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dne 16.6.2011 

 

Arhiv razpisov