Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VPIS IN FINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA

 

V izobraževanje odraslih, ki se izvaja po javnih programih - to so programi za pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali javno veljavne listine ter programi, katerih izvajanje se (so)financira iz javnih sredstev, se lahko odrasli vpisujejo le na podlagi javnih razpisov. Organizacije za izobraževanje odraslih jih morajo javno objavljati. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zagotovita skupno objavo razpisov za vpis odraslih v izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje po javno veljavnih programih.

 

Vpisovanje v programe, ki se ne financirajo iz javnih financ, pa je mogoče tudi le na podlagi pogodbe o vpisu.

 

Financiranje izobraževanja odraslih

 

Sredstva za financiranje izobraževanja odraslih se lahko zagotavljajo iz različnih virov:

  • iz državnega proračuna,
  • iz proračunov lokalnih skupnosti,
  • iz skladov za izobraževanje odraslih,
  • iz sredstev delodajalcev,
  • iz dotacij, donacij in daril,
  • iz prispevkov udeležencev izobraževanja (šolnin).

 

Sredstva iz državnega proračuna so lahko zagotovljena le na podlagi javnega razpisa.

 

O tem, za katere namene in koliko sredstev bo za dalj časa zagotovljenih v državnem proračunu, odloči državni zbor ob sprejetju "nacionalnega programa izobraževanja odraslih", za posamezno proračunsko leto pa vlada, ko določi "letni program izobraževanja odraslih". S tema dvema dokumentoma je določeno tisto izobraževanje odraslih, ki je v javnem interesu. Pri tem mora vlada za predlog "nacionalnega programa" in določitev "letnega programa" pridobiti mnenje Strokovnega sveta RS za izobraževanje odraslih.

 

Pri financiranju izobraževanja odraslih, ki je v javnem interesu, se uveljavlja tretjinsko načelo:

  • 1/3 stroškov naj bi pokrili udeleženci s svojimi prispevki,
  • 1/3 stroškov naj bi bilo pokritih s sredstvi lokalnih skupnosti,
  • 1/3 stroškov naj bi pokrili iz državnega proračuna.

 

Prispevki udeležencev pri plačilih stroškov za izobraževanje

 

V okviru izobraževanja odraslih, ki se v celoti financira z javnimi sredstvi, od udeležencev izobraževanja ni mogoče zahtevati njihovega prispevka za pokritje stroškov. To velja za tisto izobraževanje odraslih, ki je zagotovljeno z zakonom (takšen primer je osnovna šola za odrasle) ali drugim predpisom oziroma "letnim programom" (takšni primeri so zdaj: izobraževanje brezposelnih oseb, izobraževanje po programih "Usposabljanje za življenjsko uspešnost" in "Projektno učenje mladih").

 

V okviru izobraževanja odraslih, ki se financira tudi iz javnih sredstev, je treba prispevke udeležencev znižati za sorazmerni delež.