Skoči na vsebino

PROGRAMI ZA PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE

1. Program osnovne šole za odrasle


Program devetletne osnovne šole za odrasle je program, ki je namenjen vsem tistim, ki
so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega
izobraževanja. Predmetnik osnovne šole za odrasle je izdelan na podlagi predmetnika vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole. Od 6. razreda dalje vsebuje predmetnik tudi izbirne predmete, ki se praviloma izvajajo kot projekti.


2. Programi srednješolskega izobraževanja


Odrasli se lahko vključijo  v programe srednješolskega izobraževanja če izpolnjujejo pogoje glede predhodne izobrazbe ali posebnih psihofizičnih sposobnosti, predpisanih za vključitev. Oseba, ki se vključi v izobraževalni program za odrasle, pridobi status udeleženca izobraževanja odraslih.

2.1 Izobraževalni program za odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Policist

  • Program (pdf)
  • Pravilnik o izobraževalnem programu za odrasle za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Policist (Ur.l. št. 74/2004)  

3. Programi višješolskega izobraževanja


Odrasli se lahko vključijo v programe višješolskega izobraževanja, če izpolnjujejo vpisne pogoje. Višješolski študijski programi so dveletni ter omogočajo pridobitev višje strokovne izobrazbe.