Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE

 

 

Vrste organizacij za izobraževanje odraslih

 

Izobraževanje odraslih poteka v ljudskih univerzah, šolah ali njihovih enotah, specializiranih organizacijah za izobraževanje odraslih, in drugih organizacijah, ki so registrirane za izobraževanje odraslih, v podjetniških izobraževalnih centrih in pri zasebnikih, ki imajo status zasebnega učitelja.

 

Pregled nad temi organizacijami in njihovimi programi omogočata spletni  "KAM PO ZNANJE - Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji - izvajalci in programi", ki ga objavlja Andragoški center Republike Slovenije, ter javni razpis za vpis v izobraževanje odraslih za posamezno šolsko leto.

 

 

Razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

 

Izobraževalne programe formalnega izobraževanja lahko opravljajo le tiste organizacije za izobraževanje odraslih in zasebniki, ki so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

 

Javno veljavni izobraževalni programi za odrasle

 

Po javno veljavnih izobraževalnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja se pridobi javno veljavna izobrazba.

 

Odrasli se lahko izobražujejo po izobraževalnih programih za mladino ali po delih teh programov in posebnih izobraževalnih programih za odrasle. Če se izobražujejo po programih za mladino ali delih le-teh, so organizacija in časovna razporeditev izobraževanja, preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje prilagojeni. Odrasli imajo tudi pravico in možnost, da dokazujejo svoje znanje z izpiti pri državnem izpitnem centru, ne glede na način pridobivanja tega znanja.

  • javno veljavni izobraževalni programi, ki omogočajo pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe ali poklicne kvalifikacije in
  • drugi izobraževalni programi za odrasle (programoteka ACS), od katerih nekateri omogočajo pridobitev javno veljavne listine, drugi pa so programi neformalnega izobraževanja, kar lahko razberemo iz besedil odredb o njihovem sprejemu oziroma iz besedil samih programov.

 

Javno veljavna listina

 

Javno veljavno izobrazbo, poklicno kvalifikacijo ali javno veljavno listino lahko udeleženci izobraževanja odraslih pridobijo samo pri tistih organizacijah za izobraževanje odraslih, ki so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

 

 

Nadzor nad izobraževanjem odraslih

 

Nadzor nad delom organizacij za izobraževanje odraslih, ki vključuje nadzor nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, opravljanje izobraževanja odraslih in namensko porabo javnih sredstev, opravlja Inšpektorat za šolstvo in šport.

 

Udeleženci izobraževanja odraslih, sveti organizacij za izobraževanje odraslih ali zaposleni delavci lahko o nepravilnostih obvestijo inšpekcijsko službo in dajo pobudo, da se v organizaciji za izobraževanje odraslih opravi izredni nadzor. Inšpektor jih je dolžan obvestiti o vseh dejanjih, ki jih je opravil v zvezi s pobudo in o ukrepih, če to zahtevajo.