Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DEJAVNOSTI V PODPORO IZOBRAŽEVANJU ODRASLIHa. Informacijska in svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO)

 

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih, ki odraslim zagotavlja pomoč pri odločanju za izobraževanje, pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

Več na spletni strani: http://isio.acs.si/

 

 

b. Mreža središč za samostojno učenje (SSU)

 

Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence brezplačno. Učenje poteka individualno in samostojno, na voljo so prilagojena gradiva za samostojno učenje, sodobna učna tehnologija ter strokovna pomoč informatorjev, svetovalcev in mentorjev.
Več na spletni strani: http://ssu.acs.si/predstavitev/

 

c. Borza znanja (BZ)

 

Borza znanja je informacijsko središče, v katerem se zbirajo, urejajo in posredujejo podatki o ljudeh, ki znanja iščejo in o ljudeh, ki znanja lahko ponudijo drugim. Ljudje vseh starostnih skupin in položajev na tak način poiščejo druge, ki imajo sorodne interese, bodisi, da želijo neko znanje posredovati drugim ali pa se želijo česa naučiti in so željni tovrstnih načinov povezovanja ljudi. Gre za najrazličnejše vrste in ravni znanja, spretnosti, veščin ali informacij.


Več na spletni strani: http://www.borzaznanja.si/

 

d. Mreža študijskih krožkov (ŠK)

 

ŠTUDIJSKI KROŽEK je brezplačna splošnoizobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično in se zaključi z akcijo.

Več na spletni strani: http://sk.acs.si/

 

e. Teden vseživljenjskega učenja (TVU)

 

Teden vseživljenjskega učenja (v nadaljevanju TVU) je vseslovenski »praznik učenja« - skupna manifestacija vseh, ki sprejemamo in podpiramo zamisel o učenju, ki traja vse življenje in krepi človeka za vse vloge, ki jih ima kot posameznik in kot član družine, delovnega kolektiva, interesnih skupin, naroda in družbe nasploh. Nacionalni pobudnik, glavni nosilec in koordinator je Andragoški center Slovenije v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo slovensko javnost na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi sodelujoči prispevajo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. TVU je član mednarodnega gibanja festivalov učenja. Teden je zasnovan v vsakoletnem načrtu, ki poteka sedem dni, v njegovem okviru nacionalna komisija podeljuje tudi priznanja učečim se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne dosežke in inovativne pristope ter širjenje kulture učenja v Sloveniji.

Več na spletni strani: http://tvu.acs.si/predstavitev/

 

f. Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

 

Projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) izobraževalnim organizacijam zagotavlja svetovanje pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Projekt POKI ima svoj zeleni znak – obstaja več inačic znaka. POKI zagotavlja poglobljeno presojanje, kakšno kakovost želi organizacija izobraževanja odraslih doseči, pri čemer oblikuje ustrezno načrtovanje ukrepov za zagotavljanje zadovoljstva z lastnim delom in zadovoljstva odraslih, ki se izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje.

 

Več na spletni strani: http://kakovost.acs.si/poki/