Skoči na vsebino

VARNOSTNA KOPIJA

Zakonodaja, ki ureja področje izobraževanje odraslih

 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr. in 20/11)

 

Zakoni, ki urejajo izobraževanje odraslih:

 

Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06);

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006-UPB3, 102/2007, 87/2011) in ZOSN-NPB4

Zakon o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07);

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06);

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07 in 85/09);

Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07);

 

Podzakonski predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih:

 

Odredba o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00); Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98);

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 82/98);

Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 32/00);

Odredba o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle (Uradni list RS, št. 53/01 in 108/05);

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa devetletne osnovne šole (Uradni list RS, št. 75/05, 73/06 in 57/07);

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 60/10);

Pravilnik o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju ( Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09 in 34/10);

Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št. 56/08, 50/10 in 23/11);

Navodila o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Uradni list RS, št. 8/08);

 

Predpisi, ki urejajo posebne izobraževalne programe za odrasle:

 

 

Programi splošnega opismenjevanja

 

1. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS); (pdf)

·Pravilnik (Ur.l. št. 21/2003)

·Dopolnitev pravilnika (Ur.l. št. 27/2003) (Ur.l. št. 84/2005)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 27/2003)

2. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI) (pdf);

·Pravilnik (Ur.l. št. 21/2003)

·Dopolnitev pravilnika (Ur.l. št. 27/2003) (Ur.l. št. 84/2005)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 27/2003)

3. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja (UŽU – IP) (pdf);

·Pravilnik (Ur.l. št. 10/2006)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 10/2006)

4. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moj korak (UŽU – MK) (pdf);

·Pravilnik (Ur.l. št. 10/2006)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 10/2006)

5. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Jaz in moje delovno mesto (UŽU – MDM) (pdf);

·Pravilnik (Ur.l. št. 108/2005)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 108/2005)

6. Računalniška pismenost za odrasle (pdf)

·Pravilnik (Ur.l. št. 54/2005)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 54/2005)

 

Programi za integracijo priseljencev

 

7. Slovenščina za tujce (pdf)

·Odredba (Ur.l. št. 113/2000)

·Odredba o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 113/2000)

8. Spoznavanje slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji

 

9. Začetna integracija priseljencev (doc)

·Odredba (Ur.l.št. 57/2011)

·Odredba o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l.št. 57/2011)

 

Programi za mlajše odrasle

 

10. Projektno učenje za mlajše odrasle

·Odredba (Ur.l. št. 63/1999)

·Odredba o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 63/1999)

 

Jezikovni programi

 

11. Madžarščina za odrasle (pdf)

·Pravilnik (Ur.l. št. 54/2005)

·Pravilnik o smeri izobrazbe učiteljev (Ur.l. št. 54/2005)

12. Angleščina za odrasle (pdf)

·Odredba (Ur.l. št. 59/1999)

13. Francoščina za odrasle (pdf)

·Odredba (Ur.l. št. 59/1999)

14. Italijanščina za odrasle (pdf)

·Odredba (Ur.l. št. 59/1999)

15. Nemščina za odrasle (pdf)

·Odredba (Ur.l. št. 59/1999)