Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Usposabljanje za uporabo Enotnega načrta klasifikacijskih znakov - gradivo:


Obveznosti vzgojno-izobraževalnih zavodov,ki izhajajo iz arhivske zakonodaje in drugih predpisov (ppt)

Klasifikacijski načrti in njihova uporaba (ppt)

Enotni klasifikacijski načrt za področje VIZ (ppt)


Resolucije

 

2019

Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2019 (LPIO 2019)

 

2018

Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2018 (LPIO 2018)

 

 

2017

Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2017 (LPIO 2017)

 

2016

Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2016 (LPIO 2016)

SKLEP o sofinanciranju plač organizatorjev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2016 (številka: 6036-1/2016/9, 9. 5. 2016)

 

2015

Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2015 (LPIO 2015)

Sklep o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2015

 

Sklep o spremembi Sklepa o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2015 (sklep, priloga 1, priloga 3, priloga 8)

 

SKLEP o sofinanciranju plač organizatorjev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2015 (številka: 6036-20/2015/13, 12. 6. 2015)

 

 

2014

Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2014 (LPIO 2014)

 

 

1. SKLEP  o določitvi sofinanciranja podpornih dejavnosti za brezposelne ter informiranja in svetovanja za odrasle v letu 2014 (številka: 6036-18/2014/1,  9. 4. 2014).


2. SKLEP o sofinanciranju plač organizatorjev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2014 (številka: 6036-11/2014/7, 9. 5. 2014).

 

SKLEP o spremembi sklepa o sofinanciranju plač organizatorjev izobraževanja v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2014 (številka: 6036-11/2014/126).

 

 

 

3.  SKLEP o določitvi financiranja izvajanja izobraževanja brezposelnih oseb v letu 2014 (številka 6036-23/2014/3, 24.4.2014).

 

4. SKLEP o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2014 (številka: 6036-176/2014/1, 10. 6. 1014).

 

SKLEP o spremembi Sklepa o sofinanciranju splošnega izobraževanja odraslih in dejavnosti potrebnih za izvajanje izobraževanja odraslih v letu 2014 (številka: 6036-176/2014/2, 22. 7. 1014).

 

 

 

2013

 • Poročilo o realizaciji Letnega programa izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2013 (LPIO 2013) (pdf)
 • Letni program izobraževanja odraslih Republike Slovenije za leto 2013 (pdf)
 • Sklep o sofinanciranju plač strokovnim delavcem - organizatorjem izobraževanja odraslih v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih v letu 2013 (pdf)   -  Priloga sklepu: (pdf) 
 • Sklep o določitvi sofinanciranja infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2013 (pdf)   - Priloge k sklepu:  - Dejavnost središč za samostojno učenje (pdf), - Dejavnost borz znanja (pdf), - Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (pdf), - Izvajanje prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (pdf), - Dejavnost medgeneracijskega sodelovanja (dejavnost univerz za tretje življenjsko obdobje) (pdf).
 • Sklep o določitvi izvajanja in sofinanciranja študijskih krožkov v letu 2013 (pdf)  - Priloga sklepu: (pdf)

                   

Obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje udeležencev izobraževalnih odraslih, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje.

 

Izvajanje nacionalnega programa izobraževanja odraslih se določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. Letni program določa izobraževalne programe, ki se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem proračunu, in ministrstva, pristojna za izvedbo programa.

 • samostojno oblikovanje predlog, podlag in strateških dokumentov področja izobraževanja odraslih (Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih),
 • oblikovanje podlag za spremembe aktov in predpisov, 
 • sodelovanje in usklajevanje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvom za finance pri pripravi Letnega programa izobraževanja brezposelnih in poročil za pretekla obdobja,
 • priprava in nadzor nad izvajanjem pogodb z Zavodom RS za zaposlovanje,
 • priprava odgovorov javnosti na strokovna vprašanja v zvezi z izobraževanjem odraslih,
 • posredovanje informacij oziroma pojasnila v zvezi izvajanjem izobraževanjem odraslih iz javnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, kulturo, znanost in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo)
 • usklajevanje vsebin razpisa z drugimi službami Ministrstva (Sektor za srednje šolstvo, Služba za vpis v razvid, Služba za informatiko, Pravna služba),
 • priprava in izvajanje različnih instrumentov in ukrepov financiranja izobraževanja odraslih (razpisi, razmestitve),
 • sodelovanje v mednarodnem prostoru,
 • priprava strokovnih prispevkov in udeležba na konferencah doma in v tujini,
 • medresorske povezave na nacionalni ravni,
 • priprava in spremljava izvajanja Letnega programa in sprejemanje ukrepov, ki so potrebni za njegovo izvajanje,
 • koordinacija pri prijavi na razpis za Učno pomoč,
 • priprava in oblikovanje Javnega razpisa za vpis v izobraževanje odraslih v šolskem letu,
 • priprava sklepov, pogodb in druga potrebna gradiva za razmestitve, poplačila plač organizatorjem odraslih,
 • priprava obrazcev za poročanje in pregled oddanih poročil ter računov za izvedene aktivnosti,
 • priprava, sklepanje ter spremljanje izvajanja pogodb z izvajalci za različne razvojne projekte, programe in dejavnosti s področja izobraževanja odraslih

   

Arhiv

 

Leto 2012

Leto 2011

Leto 2010

Leto 2009

Leto 2008

Leto 2007