Skoči na vsebino

UVAJANJE NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V SREDNJEM POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU S PODROČJA STORITEV (2008-2013) UNISVET

GRADIVA PO POKLICNIH PODROČJIH 

 

1. Administrator

 

Informacijska tehnologija – multimedijska interaktivna predstavitev – Rogić

Knjigovodstvo – Palčič

Matematika za otroke s posebnimi potrebami – Zore

Medsebojna delitev - Kralj

Priročnik za strojepisje - Rogić

 

 

2. Ekonomski tehnik

 

Administrativno poslovanje – Lozar

Administrativno poslovanje – Nose

Človeški viri – Ušaj Hvalič

Delovna razmerja in civilno pravo – Kuzma

Denarno poslovanje – Naraks

Dolgoročna sredstva in drobni inventar – Černač Stupar

Ekonomika podjetja – Orel

Ekonomika podjetja – Palčič, Vrčon Tratar

Ekonomski problem in ekonomska izbira – Fortič

Eserciziario Excel – Rogić

Evidentiranje blaga – Turk

Evidentiranje materiala, blaga in storitev – Černač Stupar

Finančni trgi in ustanove 1 – Blatnik

Finančni trgi in ustanove 2 – Blatnik

Gospodarjenje in gospodarske dejavnosti – Ciglič

Gospodarske dejavnosti – Batistič, Mervič

Gospodarske dejavnosti – Ciglič

Gospodarske dejavnosti 2 – Borišek, Levpušček

Gospodarske dejavnosti 3 – Borišek, Levpušček, Mervič

Gospodarske družbe 1 – Ciglič

Gospodarske družbe 2 – Ciglič

Materialno knjigovodstvo – Sabadin

Mednarodni ekonomski odnosi in trajnostni razvoj – Fortič

Nabava in prodaja – Borišek

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev – Weis

Obračun plač – Blatnik

Obračun plač – Stupar

Obračun plač 1 - Blatnik

Obračun plač 2 – Blatnik

Obračun plač 3 – Blatnik

Pisanje poslovnih in uradnih dopisov – Lozar

Pokritje stroškov in prag rentabilnosti – Lozar

Poslovno komuniciranje – Fortič

Poslovno komuniciranje – Pikelj Grobelnik

Poslovno računstvo - Pirš

Poslovno računstvo 1 - Pirš

Poslovno računstvo 2 – Pirš

Poštno poslovanje – Blatnik, Čebela

Pot do zavarovalnega zastopnika – Ciglič

Prodaja finančnih storitev  - javne finance in davki – Blatnik

Prodaja finančnih storitev – Blatnik

Računovodenje proizvodnje – Černač Stupar

Računovodenje proizvodnje – Sabadin

Razvoj in delovanje gospodarstva – Batistič, Batistič

Sestava gospodarstva po dejavnostih – Fortič

Statistična analiza pojavov - Pirš

Stroškovni konti – Rihter

Stvarno, delovno in obligacijsko pravo – Lozar

Tajništvo – Ušaj Hvalič

Temelji pravne kulture – Kuzma

Temeljne računovodske informacije – Turk

Temeljne računovodske informacije 1 – Naraks

Temeljne računovodske informacije 2 – Naraks

Temeljne računovodske informacije 3 – Naraks

Trženje – Fortič

Trženje in kakovost poštnih storitev – Blatnik

Tržno komuniciranje – Weis

Upravljanje podjetij – Ušaj Hvalič

Ustanavljanje podjetij – Ušaj Hvalič

Vaje iz potrošnje, izbire in poslovanja – Špeh

Vloga špedicije – Borišek

Zavarovalno pravo – Ciglič

 

 

3. Predšolska vzgoja

 

Glasbeno popotovanje – Mihelač

Komunikacija z glasbo – Mihelač

Matematika za otroke – več avtorjev

Plesna umetnost – Rupnik

Plesna umetnost, delovni zvezek – Rupnik, Rupnik

Plesna umetnost 2 – Rupnik, Rupnik

Plesna umetnost 3 – Rupnik, Rupnik

Uvod v glasbeno teorijo 1 – Mihelač

Uvod v glasbeno teorijo 2 – Mihelač

Uvod v glasbeno teorijo 3 – Mihelač

Uvod v glasbeno teorijo 4 – Mihelač

Uvod v igranje na blokflavto – Mihelač

V iskanju zvoka – Mihelač

Začetnica za klavir 1 – Mihelač

Začetnica za klavir 2 – Mihelač

 

 

4. Trgovec

 

Gospodarske dejavnosti – Marolt, Tekavec

Poslovanje trgovskega podjetja – Borišek

Poslovanje trgovskega podjetja – Vrčon Tratar

Poslovno računstvo – Palčič

Prodajni proces – Križaj Zuhair

Psihologija prodaje – Skok

Varstvo potrošnika – Borišek

 

 

DELOVNA MAPA UČNIH DOSEŽKOV

 

1. Delovni listi za dijake

Dosežki v šoli in izven šole
Ključne kompetence

Razdelilniki

To sem jaz


2. MUD se predstavi

Kratko o mapi učnih dosežkov
MUD – Spoznaj, kaj je to
Nagovor mape dijaku
Natečaji na CPI
Pesem o mapi
Pismo mape dijaku
Priporočilo delovne skupine


4. Navodila za učitelje

Navodila za vaje


5. Predstavitveni spot

MUD

 

 

 

ODPRTI KURIKUL

 

Anketno raziskovanje in analiza podatkov z excelovimi vrtilnimi tabelami

Odprti kurikul – most med šolo in poslovnim okoljem

 

OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT

 

Osebni izobraževalni načrt v praksi (uvodna raziskava)

Osebni izobraževalni načrt za dijake, ki ob koncu ocenjevalnega obdobja med šolskim letom pridobijo oceno NMS

Osebni izobraževalni načrt za kolektive

 

PRIPRAVA IZVEDBENIH KURIKULOV

 

Bodi Ergo – projekt zdrava šola

Odnos dijakov do najljubšega predmeta – Dušan Vodeb

Odnos dijakov do šole, države in družbenih skupnosti - Darja Vidovič, Dušan Vodeb, mag. Janez Damjan

Odnos do podjetništva in podjetniške kompetence srednješolcev - mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb

Podjetniške kompetence in odnos učiteljev do podjetništva - Darja Vidovič, Dušan Vodeb, mag. Janez Damjan

Zadovoljstva in pričakovanja delodajalcev ter koordinatorjev PUD - mag. Janez Damjan, Darja Vidovič, Dušan Vodeb

 

PRIPRAVA MERIL IN STANDARDOV ZA OCENJEVANJE IN TOČKOVANJE

 

Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje (brošura)

Priprava meril in standardov za ocenjevanje in točkovanje (platnice)

 

PROMOCIJA POKLICOV IN PROJEKTA

 

Skreiraj si promocijsko akcijo (priročnik)

Skreiraj si promocijsko akcijo (naslovnica)

 

SAMOEVALVACIJA


Brošura 1
Brošura 2
Brošura 3

Zloženka