Skoči na vsebino

SOFINANCIRANJE UVAJANJA NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V SREDNJEM POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU S PODROČJA BIOTEHNOLOGIJE (2008 - 2012)

 

HORTIKULTURA

 

Grajene sestavine zelenih površin –  Ribič
Have fun with horticulture – Ogrizek, Volavšek
Hortikultura in krajina – Pajk, Sodin
Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami – Bartolj Bele
Okolju prijazno varstvo rastlin – Gerčer, Žužej Gobec
Osnove hortikulturnega oblikovanja - Sodin
Osnove krajinarstva - Goršin
Osnove krajinarstva – Pajk, Sodin
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin I. - Kristanc
Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin II. - Kristanc
Osnove vrtnarske tehnologije - Šink
Osnove vrtnarske tehnologije, delovni listi - Šink
Poročna floristika - Šegula
Poročna floristika, delovni listi – Bartolj Bele
Pridelava okrasnih rastlin, sobne rastline - Šegula
Pridelava zelenjadnic - Šink
Pridelava zelenjadnic v zavarovanem prostoru - Kristanc
Pridelava zelenjadnic, delovni listi - Kristanc
Priprava in izdelava aranžerskega materiala 1. Sklop - Cvetko
Priprava in izdelava aranžerskega materiala, 2. Sklop - Sodin
Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadkov - Šegula
Razumem likovni jezik - Pižmoht
Skrivnostni svet cvetličnih vezav - Nemanič
Specialno varstvo rastlin - Urankar
Substrati, gnojila in hranila v vrtnarstvu – Kolmanič Bučar
Trajnostni razvoj v hortikulturi – Gerčar, Kos Zidar
Umetnost za cvetličarje – Pižmoht, Volavšek
Umetnost je kul - Volavšek
Upravljanje z vrtnarsko mehanizacijo - Hrustel
Urejanje zelenih površin, delovni zvezek - Ribič
Vegetativno razmnoževanje iglavcev in zimzelenih listavcev – Kolmanič Bučar
Žalna floristika, delovni listi - Celar

 

 

KMETIJSTVO IN MEHANIZACIJA

 

Čebelarstvo - Hrastelj
Ekološko kmetovanje -Kavčič

Gradivo za izvajanje vaj, praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z delom pri modulu Pridelava poljščin - Hrastelj
Kalkulacije in spremljanje finančnega poslovanja - Horvat
Kalkulacije in spremljanje finančnega poslovanja, primer načrta gospodarjenja na kmetiji - Horvat
Kletarstvo - Prus
Krmljenje goveda - Senica
Mehanizacija v biotehniki - Meznarič
Pletarstvo - Košmerlj
Pridelava in predelava grozdja - Prus
Pridelava krme - Urankar
Rastlinska pridelava - Šterbenc
Varno delo s traktorjem - Glušič
Varstvo rastlin, Ukrepi varstva rastlin - Šterbenc
Varstvo rastlin, Varstvo okolja - Šterbenc
Varstvo rastlin, povzročitelji poškodb - Urankar
Zelenjadarstvo – Trček Kovše

 

 

NARAVOVARSTVO


Dejavniki, ki povzročajo degradirano okolje -Fortuna
Delitev ekosistemov - Đurasovič
Ekološke analize in monitoring - Sedlar
Ekološke analize in monitoring; vzorčenje prsti -Sedlar
Ekološke analize in monitoring; vzorčenje vode - Sedlar
Ekološke analize in monitoring; vzorčenje zraka - Sedlar
Ekoremediacije - Sajovic
Ekosistemi; delovni zvezek - Đurasovič
Izvajanje dejavnosti v prostoru - Sajovic
Izvajanje dejavnosti v prostoru; priloga - Sajovic
Podnebne spremembe - Piciga
Pridobivanje biomase - Koprivnikar
Tehnologije obnovljivih virov energije – Đurasovič, Koprivnikar
Tehnologije obnovljivih virov energije;  delovni zvezek - Đurasovič
Varstvo naravnih vrednot - Paradiž

 

 

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI


Angleščina v stroki - Levstek
Eksponentna funkcija - Krog
English tenses for food processing and Nutrition Technicians – Planinšek Žlof
Glasoslovje in oblikoslovje – Černe Gec
Kemija; vaje za 1. letnik – Goljevšček Čargo
Kvadratna funkcija - Krog
Logaritmi - Krog
Nemščina 1 - Šček
Nemščina 2 - Šček
Podjetništvo in trženje – Šček Prebil
Polinomi - Krog
Racionalna funkcija - Krog
Različna pisna ocenjevanja slovenščine – Jerot Šraml
Strokovna terminologija v angleščini za pomočnike v biotehniki in oskrbi - Kramer
Uvod v sociologijo  - Šček Prebil
Uvod v linearno funkcijo - Krog

 

 

VETERINARSTVO


Akvarijske ribice – Juvan Pastirk
Anasteziologija - Zdovc
Higiena živil živalskega izvora - Batagelj
Kinologija - Zdovc
Kirurgija in travmatologija - Zdovc
Konjereja -Gros
Laboratorijska diagnostika v veterini - Mertelj
Laboratorijsko delo v veterini  1 - Mertelj
Laboratorijsko delo v veterini  2 - Mertelj
Niso samo besede – Verbovšek, Višnar
Osnove farmakologije - Grah
Recepcijsko delo – Dolinar Paulič
Reja govedi, drobnice, prašičev in perutnine - Gros
Splošna prehrana živali - Gros
Vaje iz farmakologije- Dolinar Paulič
Vaje iz patoloških procesov – Dolinar Paulič

 

 

ŽIVILSTVO


Biotehnologija – Arzenšek Pinter
Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov - Šubic
Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov; križanke za utrjevanje znanja – Berčič  Stefanović
Izdelava alkoholnih pijač – Suwa Stanojević
Laboratorijske tehnike analiziranje živil in analiza živil – Škerlavaj Golec
Mesni izdelki – Leskovar Mesarič
Mleko, meso, ribe, jajca – Leskovar Mesarič
Mlinarsvo - Hrovat
Oljarstvo - Hrovat
Osnove biotehnologije s prehrano - Hude
Osnove živilstva - Adamič
Osnovne vrste kruha in pekovskega peciva - Rihter
Pomoč pri pripravi obrokov; križanke za utrjevanje znanja – Berčič Stefanović
Posebne vrste kruha in pekovskega peciva - Rihter
Posladkajmo se bolj zdravo - Drmaž
Predelava žit do končnih izdelkov - Komerički
Prehrana in dietetika – Komerički
Prehrana in dietetika BIC – Suwa Stanojević
Priprava surovin v živilstvu – Leskovar Mesarič
Priprava živil živalskega izvora - Šubic
Prodaja mesa in mesnin – Leskovar Mesarič

Razsek mesa – Leskovar Mesarič
Sadje, zelenjava in pivo - Masten
Sladice - Lipovšek
Sladoled - Hostnik
Sladoled, delovni listi - Zapušek
Stroji in naprave v živilstvu – Leskovar Mesarič
Tehnik Žan – Hmeljak Gorenjak
Temelji živilstva in prehrane; križanke za utrjevanje znanja – Berčič Stefanović
Trajno pecivo - Lipovšek
Zahtevni pekovski izdelki - Rihter
Živilska mikrobiologija z biotehnologijo - Petrič
Živilska mikrobiologija z biotehnologijo, vaje – Gojkovič Kumperger

 

GOZDARSTVO

 

Hidravlika in hidravlično dvigalo - Tomaž Ščuka
Traktor v gozdu - Tomaž Ščuka
Golosemenke - Leon Kernel
Iglavci - Leon Kernel
Kritosemenke 1 - Leon Kernel
Kritosemenke 2 - Leon Kernel
Listavci 1 - Leon Kernel
Listavci 2 - Leon Kernel
Osnove gospodarjenja s prostoživečimi živalmi - Gregor Češarek
Varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki - Borut Horvat