Skoči na vsebino

RAZVOJ PISMENOSTI IN PRIZNAVANJE UČINKOV NEFORMALNEGA UČENJA (2009-2014)

 

RAZVOJ PISMENOSTI 2009 - 2011

 

 

1. Evalvacija javno veljavnih programov za odrasle in programov usposabljanja strokovnih delavcev


Evalvacijski načrt
Evalvacija javno veljavnega programa Projektno učenje za mlajše odrasle in temeljnega usposabljanja mentorjev PUM
Evalvacija javno veljavnih programov UŽU in programov temeljnega usposabljanja učiteljev UŽU
Evalvacija javno veljavnega programa Računalniška pismenost za odrasle

 

 

2. Strokovni predlogi in podlage za prenovo programov za odrasle in programov usposabljanja strokovnih delavcev


Strokovna izhodišča za prenovo javno veljavnih programov UŽU, PUM in RPO ter temeljnega usposabljanja učiteljev in mentorjev
Obrazi pismenosti

 

 

3. Prenovljeni izobraževalni programi za odrasle


Program UŽU Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS) – predlog
Program UŽU Most do izobrazbe (UŽU MI) – predlog
Program UŽU Izzivi podeželja (UŽU IP) – predlog
Program UŽU Moj Korak (UŽU MK) – predlog
Program UŽU MDM (UŽU MDM) – predlog
Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) – predlog
Program Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) – predlog

 

 

4. Prenovljeni izobraževalni programi usposabljanja strokovnih delavcev


Program temeljnega usposabljanja za učitelje v programu UŽU BIPS – predlog
Program temeljnega usposabljanja za učitelje v programu UŽU MI – predlog
Program temeljnega usposabljanja za učitelje v programu UŽU IP – predlog
Program temeljnega usposabljanja za učitelje v programu UŽU MK – predlog
Program temeljnega usposabljanja za učitelje v programu UŽU MDM – predlog
Program temeljnega usposabljanja za mentorje v programu PUM – predlog

 

 

5. Izobraževalni program za mlade, ki zgodaj zapustijo šolanje


Pregled izobraževalne ponudbe za mlade v Sloveniji in izbranih primerov dobrih praks v EU
Program za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje: Mladi in podjetni – predlog
Program temeljnega usposabljanja za strokovne delavce v programu Mladi in podjetni - predlog
Poročilo o pilotni izvedbi programa za mlade, ki zgodaj opustijo šolanje ter temeljnega usposabljanja za učitelje v tem programu

 

 

6. Strokovne podlage za učna gradiva za odrasle

 

Strokovne podlage in scenariji za 5 IKT gradiv

 

 

 

RAZVOJ PISMENOSTI 2011 – 2014


Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanost in tehnologiji (opisniki temeljne zmožnosti)

Metodologija za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti

Metodologija za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti na področju temeljih zmožnosti učenje učenja, sporazumevanje v slovenskem jeziku, matematična kompetenca ter samoiniciativnost in podjetnost

Model stalnega strokovnega spopolnjevanja strokovnih delavcev
Poročilo s primeri opisnikov temeljnih zmožnosti in njihove uporabe
Samoinciativnost in podjetnost (opisniki temeljne zmožnosti)

Sporazumevanje v materinem jeziku (opisniki temeljne zmožnosti)

Temeljne zmožnosti odraslih

Učenje učenja (opisniki temeljne zmožnosti)

 

 

 

UGOTAVLJANJE IN PRIZNAVANJE UČINKOV NEFORMALNEGA UČENJA 2009 - 2011


Analiza postopkov vrednotenja predhodno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih
Elektronski portfolijo je dosegljiv na https://eportfolio.acs.si/index.php

Metodološki priročnik za vodenje postopkov vrednotenja
Opisnik za dokumentiranje kompetenc na podlagi aktivnosti vsakdanjega življenja
Predlog modela za vodenje postopkov vrednotenja v CVŽU
Pripomoček za samoevalvacijo kompetenc: biografska metoda
Protokol za opazovanje kompetenc na delovnem mestu
Strokovne podlage za sistemsko urejanje vrednotenja in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih
Ugotavljanje in vrednotenje razvitosti kompetence Učenje učenja – priročnik za svetovalce

 

 

 

UGOTAVLJANJE IN PRIZNAVANJE UČINKOV NEFORMALNEGA UČENJA 2011 – 2014


Informator v postopkih vrednotenja v centrih vseživljenjskega učenja izobraževanja odraslih (po letu 2013)

Osnutek predloga za sistemsko umeščanje modela ugotavljanja in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje

Predlog za sistemsko umeščanje modela ugotavljanja in priznavanja neformalnega učenja odraslih v omrežje izobraževanja odraslih
Strategija diseminacije rezultatov projekta ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja iz pilotnega obdobja 2010 -2011
Temeljno usposabljanje svetovalcev za vrednotenje v centrih vseživljenjskega učenja
Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih

Ugotavljanje, vrednotenje in razvijanje kompetence načrtovanje kariere

 

 

 

Izobraževalni film Temeljna zmožnost MATEMATIČNE KOMPETENCE IN KOMPETENCE V ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI

 

http://mm.acs.si/pismenost/2013/index.php?nid=300&id=32

 

 

 

Povezava do spletne strani upravičenca:

 

http://www.acs.si/projekti_ESS