Skoči na vsebino

JAVNI RAZPIS ZA PROGRAME SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (2012-2014)

 

CDI UNIVERZUM

 

Kompetentni učitelj za izobraževanje oseb na prestajanju kazni zapora in po

 

 

DRUŠTVO MLADINSKI CEH

 

Didaktične igre in druge dinamične metode

Samoevalvacija

Uporaba igre v andragoških procesih

Uporaba igre v andragoških procesih – program usposabljanja

Uporaba igre v andragoških procesih – raziskovalno poročilo

Zastavitev splošnega okvira holističnega izobraževanja z analizo stanja uporabe iger na področju nevladnega mladinskega sektorja

Zgodovina in razvoj pedagogike in andragogike igre

 

 

 

EKONOMSKI INSTITUT MARIBOR, CENTER RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV

 

Nikoli prestari za učenje - program

Nikoli prestari za učenje - priročnik

 


FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI PRIZMA

 

Ugotavljanje potreb izobraževanja skladno s potrebami trga dela - program

Ugotavljanje potreb izobraževanja skladno s potrebami trga dela - priročnik

 

 

GLOTTA NOVA D.O.O.


Veščine coachinga za izobraževalce

 

 

LJUDSKA UNIVERZA KOPER

 

Spretnosti učenja (e-gradivo)

Umetnost učenje (e-gradivo)

Z dobro komunikacijo do dobrih odnosov

Z gotovostjo do znanja in osebnega uspeha

 

 

 

LJUDSKA UNIVERZA SLOVESNKA BISTRICA

 

Izdelava finančnega načrta v javnem zavodu x

Trajnostno upravljanje z viri I

Trajnostno upravljanje z viri II

Trajnostno upravljanje z viri 1

Upravljanje odnosov z javnostmi

 

 

 

LJUDSKA UNIVERZA TRŽIČ

 

Brošura (Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje strokovnih delavcev - Usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih za delo z ljudmi s posebnimi potrebami)

Izobraževanje strokovnih delavcev za delo z osebami s posebnimi potrebami

 


PAPILOT, ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA

 

Razvoj in izvajanje novo razvitih programov za usposabljanje strokovnih delavcev

 


ŠOLSKI CENTER PTUJ

 

 

E-gradiva

Nova izhodišča za nove oblike, metode in tehnike poučevanja

Nov pristop k razvoju programov za osebnostni razvoj odraslih in sodobna organizacija izobraževanja v podporo temu

Nov pristop k razvoju programov za podjetja in sodobna organizacija izobraževanja v podporo temu

 

 

 

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA

 

 

Informacijska tehnologija kot temelj vseživljenjskega izobraževanja človeka 21.stoletja - naslovnica

Informacijska tehnologija kot temelj vseživljenjskega izobraževanja človeka 21.stoletja

Medgeneracijsko sožitje – naslovnica

Medgeneracijsko sožitje

 

 

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ

 

 

Razvoj likovne ustvarjalnosti pri osebah s posebnimi potrebami

Spoznavanje romščine in krepitev medkulturnega dialoga I. del

Spoznavanje romščine in krepitev medkulturnega dialoga II. del
 

 

 

ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE

 

Staranje, izziv za izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje – naslovnica izobraževalnega programa

Staranje, izziv za izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje – izobraževalni program

Staranje, izziv za izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje – naslovnica učbenika

Staranje, izziv za izobraževanje in medgeneracijsko sodelovanje – učbenik

Ugotavljanje potreb, organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih – naslovnica izobraževalnega programa

Ugotavljanje potreb, organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih – izobraževalni program

Ugotavljanje potreb, organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih – naslovnica učbenika

Ugotavljanje potreb, organizacija in vodenje programov neformalnega izobraževanja odraslih – učbenik