Skoči na vsebino

GRADIVA ESS

 

Gradiva javnih  razpisov nastala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013

 

 

Javni razpis za Centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva (2008–2014)

 

Javni razpis za izbor operacij »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe« (2012–2013)

 

Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (2012-2014)

 

Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in projektno učenje za mlajše odrasle (2010-2013)

 

Javni razpis za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih (2009-2013)

 

Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev (2008-2012)

 

Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje (2008-2012)

 

Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje (2008-2011)

 

Javni razpis za sofinanciranje uvajanja novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje (2008-2012)

 

 

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013-2014

 

 

 

Gradiva neposredno potrjenih operacij nastala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013

 

 

Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih (2009-2011 ter 2011-2014)

 

 

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od (2009-2011 ter 2011-2014)

 

 

Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih (2008-2010)

 

Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti (2010-2012)

 

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev (2014-2015)