Skoči na vsebino

DIREKTORAT ZA SREDNJE IN VIŠJE ŠOLSTVO TER IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 

Masarykova 16
1000 Ljubljana

 

 

 

Elvira Šušmelj, generalna direktorica

telefon: (01) 400 54 41

e-pošta: elvira.susmelj(at)gov.si 

 

 

Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih opravlja upravne in strokovne naloge na področjih srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih. Pripravlja predloge predpisov, izvaja predpise, informira javnost o strokovnih in zakonodajnih vprašanjih, izvaja naloge  zvezi s financiranjem, mednarodnim povezovanjem in sodelovanjem, načrtuje   in oblikuje strateške podlage za urejanje politike področja izobraževanja, pripravlja nacionalni program izobraževanja odraslih. Višje strokovno izobraževanje pa dopolnjuje oziroma zaokroža ponudbo v terciarnem izobraževanju.